Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
Søknadsfrist: 16.05.2010
 

Ledige stillinger i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

 

Branninspektør

Forebyggende avdeling

 

Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Avdelingen skal bidra til å redusere brannskadene i medlemskommunene, og holde disse på et lavt nivå.

 

Dersom du ønsker å være med på denne utfordringen er det nå ledig stilling som branninspektør ved forebyggende avdeling. Dette vil gi deg muligheten for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber for et meningsfylt hovedmål, å sikre liv og verdier for samfunnet.

 

 

Til vår forebyggende avdeling og tilsynsseksjonen søker vi:

 

Branninspektører i fast stilling.

 

Stillingsomtale :

 

Arbeidsoppgaver

- Branntilsyn i særskilte brannobjekter

- Informasjon og motivasjonstiltak særskilte brannobjekter

- Spesialområde etter avtale med seksjonsleder

- Annet brann- og sikkerhetsforebyggende arbeid

Arbeidet består av å gjennomføre tilsyn og kontrolloppgaver i større og mindre virksomheter. Denne oppgaven vil kunne gi deg gode personlige og faglige utviklingsmuligheter. Vi ønsker å bidra til din karriereutvikling gjennom vårt interne opplæringsprogram, og praktisk arbeid med tilsyn og kontrolloppgaver.

Våre tilsyn og kontrolloppgaver er lagt opp til at de skal være systemrettet, objektivt, motiverings- og orienteringsrettet. De fleste av våre tilsyn har som hovedmål å påse at eiere og brukere av særskilte brannobjekter er sikret mot brann etter gjeldende bestemmelser, og at forhold som har betydning for redningsoppgaver og slokking av branner er ivaretatt.

 • Informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot kommunenes innbyggere.
 • Andre oppgaver relatert til avdelingens arbeidsområde
 • Noen oppgaver må unntaksvis påregnes utført på kveldstid og helg

Kvalifikasjoner

 

Søker må tilfredsstille kompetansekravene i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet, § 7-6. Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og ha enten:

§         utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller
§         yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I
§         fagutdanning som feiersvenn
 

Relevant erfaring / kompetanse innen byggrelaterte fag, HMS samt samfunnssikkerhet og beredskap kan kompensere for ovennevnte krav.

Ansatte må da påregne utdanning ved Norges brannskole.

 

Bakgrunn fra beredskap eller høyskoleutdanning vil bli prioritert med bakgrunn i rekrutteringssituasjonen for forebyggende avdeling.

 

Det vil for øvrig bli lagt vekt på følgende personlige egenskaper:

 

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Gode kunnskaper i- og erfaring i bruk av IKT som verktøy
 • Kreativ, positiv, initiativrik og serviceinnstilt
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til nytenking
 • Engasjement

Ansettelsesvilkår

 

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.

 

 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale.
 • Arbeidstid 37,5 timer uke i 1/1 stilling.
 • Arbeidssted for tiden ved avdelingens kontorer på Stavanger- eller Sandnes brannstasjon.
 • For stillingene gjelder at man må ha førerkort for bil, klasse B.

Spørsmål

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Ståle Fjellberg, tlf: 51502340 / 48160457 eller seksjonsleder Frode Strøm 51502349 / 90738544.

 

Søknadsfrist:

 

Søknad med avskrift av vitnemål og attester sendes Brannvesenet Sør - Rogaland,

Jærveien 107, 4318 Sandnes innen 16.5.2010.

 

Sammen for en trygg og sikker fremtid.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann