Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR / BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Karmøy kommune
Søknadsfrist: 26.04.2010
 

Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med nær 40000 innbyggere. Hos oss finner du et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud. Vi legger vekt på å yte god service og høy kvalitet på alle våre tjenester.

 

I kommunen er det ca 3000 ansatte i hel- og deltidsstillinger og kvalitet, respekt og ansvar er verdiene som ligger til grunn for vår organisasjon.

 

Karmøy kommune - kommunen som vil at du skal lykkes

 

Branningeniør / branninspektør

 

Beskrivelse av arbeidsplass

Karmøy kommune er den største kommunen i landet som i hovedsak dekker sin beredskap med deltidspersonell, til sammen 84 personer fordelt på 5 brannstasjoner.  Videre har brannvesenet 18 stillinger på heltid.

 

Forebyggende er bemannet av leder, 3 på tilsyn i særskilte brannobjekter, 1 feierinspektør, 2 feiere, 2 brannvernkontrollører og 1 lærling.

 

Stillingen har kontorsted ved Kopervik brannstasjon.

 

Arbeidsoppgaver

- saksbehandling og tilsynsarbeid iht. HMS- og brannlovgivningen

- motivasjons- og informasjonsarbeid innen brannvern, herunder kurs og øvelser

- andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende brannvern og HMS, herunder prosjektrelaterte kampanjer eller satsningsområder

 

Kvalifikasjoner

Formelle kvalifikasjonskrav framgår av "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen", § 7-6

Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og ha enten:

- utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller

- yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I, eller

- fagutdanning som feiersvenn.

 

Fortrinnsvis ønskes utdannelse som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå.

 

Den som ansettes må ha ambisjoner om en effektiv brannforebyggende avdeling. Vedkommende må være flink til å samarbeide og kommunisere, både internt i brannvesenet og eksternt. Videre vil det bli lagt stor vekt på personlig og faglig integritet, samt god muntlig og skriftlig framstillingsevne.

 

Personlige egenskaper

Vi vektlegger at vårt personale har evne til:

- samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstilling

- å jobbe målrettet og resultatorientert

- å gi og ta imot veiledning

- å arbeide selvstendig og strukturert

 

Det må fremlegges politiattest ved tilbud om ansettelse. I tillegg kreves førerkort minimum kl. B, samt at den som tilsettes disponerer egen bil i tjenesten.

 

Karmøy brann- og redningsvesen kan tilby

- Lønn etter utdannelse og kvalifikasjoner

- Gode arbeidsvilkår

- Godt og faglig utfordrende arbeidsmiljø

- Mulighet til å arbeide både selvstendig og i team

- Bevisst satsning på kompetansehevning via kurs, seminarer og videreutdanning

- Mulighet for deltakelse i brannvesenets beredskap som deltidsbrannmann/røykdykker, forutsatt at kravene knyttet til beredskapen tilfredsstilles.

 

Slik søker du

Karmøy kommune mottar bare elektroniske søknader. Du må logge deg inn via Ledig stilling på www.karmoy.kommune.no.

 

Dersom du trenger hjelp til å søke stilling elektronisk, kan du henvende deg til servicetorget på rådhuset, alle bibliotek, helse- og sosial sentre og sykehjem i kommunen. NAV arbeid kan også bistå denne hjelpen.

 

Søknadsfrist: 26.04.2010

Utlyst dato: 13.03.2010

Vårref: 1360 – MGR

 

Kontaktpersoner

Navn Tor-Inge Henriksen

Tittel Brannsjef

Telefon 52 85 75 76

Mobilnr 975 65 087

Epost [email protected]

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann