Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VAKTSJEF (OVERBRANNMESTER)

Arbeidsgiver: Tromsø kommune
Søknadsfrist: 04.01.2010
 

Tromsø kommune, Brann og redning har 75 ansatte, og er inndelt i 3 fagavdelinger; brannforebyggende, beredskap og varsling, samt en økonomisk administrativ stab.

 

Vår hovedoppgave er forebygging av brann og ulykker, beredskap mot og innsats i brannsituasjoner, akutte ulykkessituasjoner og akutt forurensning. Som Nord-Norges største brannvesen er vi i stadig utvikling og samarbeider med flere nabokommuner i landsdelen. Brann og redning ønsker søkere som har positive holdninger, fungerer godt i team, jobber selvstendig og ønsker en karriere innenfor brann- og redningsarbeid.

 

Ved beredskapsavdelingen har vi nå ledig en fast stilling som

 

VAKTSJEF (overbrannmester)

 

Vaktsjefen har personalansvar, og de viktigste oppgavene vil være å lede, veilede og kompetanseheve eget vaktlag, herunder daglig oppfølging av vaktlagets personell.

Vaktsjefen må ha faglig tyngde og skal være en løsningsorientert, tydelig og samlende leder i utøvelsen av den operative og administrative tjenesten i vaktlaget.

 

Krav til søkerne:

·         Brann- og redningsteknisk utdanning og praksis, herunder befalskurs II eller tilsvarende.

·         Dokumentert ledererfaring.

·         Instruktør-/veilederkompetanse.

·         Førerkort for tyngre kjøretøy og utrykningsbevis.

·         Tilfredsstillende legeerklæring samt bestått fysisk test.

·         Samarbeidsevne, ærlighet, lojalitet og skikkethet for stillingen.

 

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen, men denne er under revisjon som følge av pågående ROS-analyse samt flytting til ny brannstasjon. Endring av oppgaver i forhold til dagens situasjon må påregnes, og det vil vektlegges særskilt at søker har en positiv innstilling til dette.

 

Stillingen innebærer uniformsplikt. Pensjonsalder etter særaldersgrense, p.t. 60 år. Søkere må kunne vise til tilfredsstillende utvidet politiattest før tilsetting.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til varabrannsjef Kaj Christiansen, tlf 777 90702, eller brannsjef Nils Ove Sollid, tlf 777 90701.

 

Søknad med cv og kopi av vitnemål og attester sendes Tromsø kommune, Brann og redning, Parkgata 29, 9008 Tromsø. Vennligst oppgi referanser. Vi gjør oppmerksom på at papirer kun vil bli returnert ved forespørsel.

 

Søknadsfrist: 4. januar 2010.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann