Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR/BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Nordre Follo brannvesen IKS
Søknadsfrist: 05.11.2009
 

Nordre Follo brannvesen IKS er et interkommunalt brannvesen som eies av kommunene Enebakk, Ski og Oppegård. Regionen har ca 62 000 innbyggere og dekker et område på ca 435 km². Selskapet har 76 ansatte fordelt på 3 brannstasjoner. Ski og Oppegård brannstasjoner har heltidskasernerte brannmannskap. Forebyggende avdeling er en av 2 avdelinger, og er delt inn i en tilsynsseksjon og en feierseksjon og er lokalisert i nye lokaler på Ski brannstasjon. Forebyggende avdeling har 13 ansatte. Se for øvrig www.follobrannvesen.no.

 

Branningeniør/branninspektør

 

Da en av våre branninspektører går av med pensjon søker vi hans etterfølger.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Tilsynsarbeid og saksbehandling iht. Brann- og eksplosjonsvernloven
 • Motivasjons- og informasjonsarbeid innen brannvern, herunder kurs og øvelser
 • Andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende brannvern og HMS.
 • Mulighet for vikartjeneste i beredskapsstyrken og deltakelse i store hendelser.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse som ingeniør fra ingeniørhøgskole, eller utdannelse som angitt i "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 7-6 (branninspektør). Eventuelt manglende tilleggsutdannelse må søker være villig til å ta etter ansettelse
 • Gyldig førerkort klasse B. Det er ønskelig med klasse C og utrykningsførerkort kode 160
 • Gode muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Tilfredsstillende helse 
 • Skal kunne fremlegge politiattest ved tilbud om ansettelse
 • Skal være personlig skikket for stillingen

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i KLP (2 % trekk).

 

Nordre Follo brannvesen IKS kan tilby:

 • Avlønning etter utdannelse og kvalifikasjoner
 • Gode arbeidsvilkår med fleksitid
 • En spennende hverdag med varierte arbeidsoppgaver
 • Godt og faglig utfordrende arbeidsmiljø
 • Mulighet til å arbeide både selvstendig og i team
 • Bedriftshytte
 • Bedriftshelsetjeneste

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 04.01.10

 

Søknadsfrist 05.11.09

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til kst avdelingsleder Janne Hovdenakk 957 53 428.

 

Send skriftlig søknad med CV og aktuelle kopier til:

 

Nordre Follo brannvesen IKS

v/brannsjefen

Postboks 364

1401 Ski

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann