Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSINGENIØR, BRANNINSPEKTØR OG FEIER

Arbeidsgiver: Asker og Bærum Brannvesen
Søknadsfrist: 27.03.2009
 

Tar du utfordringen sammen med oss – for kommunenes innbyggere?

Forebyggende avdeling består av 18 engasjerte medarbeidere som arbeider allsidig og målrettet med forebyggende brannvern. De siste årene har vi stadig tatt i bruk nye metoder i vårt arbeid og har derfor varierte arbeidsdager. Som følge av interne bevegelser, og nært forestående pensjoneringer, skal det tilsettes 5 personer på forebyggende avdeling. Vi leter etter selvstendige og faglig engasjerte personer som skal delta aktivt i vårt livsviktige forebyggende brannvernarbeid. Dette arbeidet utføres aller best i direkte møte med kommunens innbyggere.

Vårt forebyggende arbeid rettes i stadig større grad mot privatpersoner og boliger, og da primært mot risikogrupper som bl.a. eldre. Kontakt med kommunenes innbyggere gjennom boligkontroller og informasjonsarbeid er viktige virkemidler. 

Oppgaver - for alle stillingene vil følgende kunne inngå:
· Tilsyn i særskilte brannobjekter med tilhørende rapportskriving og oppfølging
· Deltagelse i prosjekter/aktiviteter rettet mot særskilte risikogrupper, herunder boligkontroller og informasjonsarbeid
· Annet arbeid innen avdelingens arbeidsområde etter interesse og behov
· Det kan bli aktuelt med intern IT-brukerstøtte i brannvesenet som en deloppgave for en person
· For de som er skikket/kvalifisert er det sterkt ønskelig at det gjøres tjeneste i vår beredskapsavdeling eller alarmsentral i sommerperioden.
Særskilte oppgaver for avdelingsingeniør:
· Delta i avdelingens saksbehandling og myndighetsutøvelse etter brannlovgivningen
· Koordinerende/administrative oppgaver knyttet til avdelingens arbeid
Særskilt for feier:
· Oppfølging og kvalitetssikring av feiertjenesten i Asker og Bærum
· Det kan bli aktuelt å utføre kontroller og utstede tilstandsrapporter på pipe- og ildsteder

Ønsket/alternativ bakgrunn - for alle stillinger gjelder:
· Relevant utdanning og erfaring
· Egnethet til å formidle og markedsføre brannvern overfor ulike målgrupper
· Erfaring fra tilsvarende eller sammenlignbart arbeid
· Interesse for forebyggende arbeid
· God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
· IT-brukererfaring
· God helse og fysikk
· Personlige egenskaper tillegges stor vekt
Særskilt for avdelingsingeniør:
· Branningeniør eller bygningsingeniør e.l med relevant praksis
· Erfaring fra sikkerhets-, konsulent-, entreprenørbransjen og/eller brannvesen
· Prosjekterfaring
Særskilt for branninspektør:
· Her er vi åpne for mange alternative utdannings- og erfaringsbakgrunner som er relevante i møtet med kommunens innbyggere
· Bygningsteknisk eller annen relevant teknisk bakgrunn er en fordel ved utførelse av tilsyn i særskilte brannobjekter
· Erfaring fra forebyggende brannvernarbeid og tilsyn i særskilte brannobjekter
Særskilt for feier:
· Gjennomført feierutdanning

Tjenesten forutsetter at man kan stille bil til disposisjon som godtgjøres i henhold til eget reglement for ABBV.

Tiltredelse etter avtale

Lønn:  Etter avtale ut fra kvalifikasjoner

For mer informasjon, ta kontakt med varabrannsjef Terje Albinson Tlf: 66 76 43 14  Mob: 905 43 002, eller overingeniør Ole Johan Rygh Tlf: 66 76 43 01  Mob: 920 17 889.

Søknad merket Forebygg 1/09 sendes innen 27. mars 2009 til;
Asker og Bærum Brannvesen
Fredtunveien 5
1386 Asker

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann