Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEDER BEREDSKAPSANALYSE OG PLAN

Arbeidsgiver: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
Søknadsfrist: 01.11.2008
 

Ledige stilling i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

Beredskapsavdelingen

 

Leder beredskapsanalyse og plan

 

Beredskapsavdelingen har ansvaret for alle utrykningsoppgaver og akutte innsatser.

Avdelingens primære oppgave er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd.

Gjennom det felles brannvesenet disponerer avdelingen store personellstyrker og materiellressurser samt mye spesialutstyr, eks. hurtiggående brann og redningsbåt, RVR, dykkerbil og innsatscontainere. Vi har også spesialkompetanse innen eks. vanndykking og hurtigfrigjøring. 260 brannmannskap på 13 brannstasjoner tar seg av alle oppdragene.

 

Dersom du ønsker å være med på utvikle og lede avdelingen er det nå ledig stilling med ansvar for beredskapsavdelingens beredskapsanalyser og planarbeid.

 

Stillingsomtale:

Stillingen vil gi den rette personen muligheten for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber for et meningsfylt hovedmål med å redde liv og sikre verdier når uhellet er ute.

Stillingen er utfordrende med stor grad av frihet og ansvar innen eget ansvar og arbeidsområde.

 

Arbeidsoppgaver:

Planer og analyser som gjelder avdelingens plan og utviklingsoppgaver, eks. virksomhetsplan, årsplan, kompetanseplanerg, alarmeringsplaner, utryknings/innsatsplaner, ROS- analyser i avdelingen samt spesielle planer som avdelingen måtte trenge.

 

Prosedyrer og rutiner som gjelder utarbeidelse, oppdatering og oppfølging av stillingsbeskrivelser, spesielle arbeidsoppgaver og oppgaveutførelser ut over HMS-prosedyrene. Utarbeidelse og vedlikehold av prosedyrehåndbok samt oppfølging.

 

HMS som omfatter et overordnet ansvar for avdelingens HMS-system og innebærer blant annat at HMS-arbeidet blir gjennomført slik det er beskrevet i lover, forskrifter, interne rutiner og regler samt utvikling, oppdatering og oppfølging. Ansvar for behandling av forbedringsmeldinger hører også med.

 

Kompetanseutvikling som innbefatter analyse, planlegging og koordinering av avdelingens behov for kompetanse.

 

Utvalgene som innbefatter oppfølging av interne - og eksterne utvalg, eks. Bilutvalget og nødmeldingsutvalget.

 

Prosjekter og utvikling som omfatter deltagelse i prosjekter, og/eller ledelse, samt arbeide selvstendig med utviklingsoppgaver og prosjekter i beredskapsavdelingen. Deltakelse og koordinere deltakelse fra beredskapsavdelingen, i prosjekter initiert av prosjektleder i plan- og personalavdelingen.

Stillingsinstruks vil bli utarbeidet.

 

Kvalifikasjoner

·        Utdanning på høgskole/universitetsnivå med relevant fagretning innen brannteknikk, beredskap, HMS eller samfunnssikkerhet.

·        Yrkeserfaring samt ledererfaring fra yrkesbrannvesenet kan kompensere for manglende formell kompetanse.

 

Det vil for øvrig bli lagt vekt på følgende personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Gode kunnskaper i- og erfaring i bruk av IKT som verktøy
 • Kreativ, positiv, initiativrik og serviceinnstilt
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til nytenking samt systematisk og analytisk arbeid
 • Engasjement

Ansettelsesvilkår

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.

 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale.
 • Offentlig tjenestepensjon i KLP.
 • Arbeidstid 37,5 timer uke i 1/1 stilling.
 • Arbeidssted for tiden ved Sandnes brannstasjon.
 • For stillingene gjelder at man må ha førerkort for bil, klasse B.
 • Pensjonsalder 65 år.
 • Stillingsgrad Branninspektør

Spørsmål

Spørsmål om stillingen kan rettes til varabrannsjef Eivind L. Rake, tlf: 51502330 / 91336270.

 

Søknadsfrist:

Søknad med avskrift av vitnemål og attester sendes Brannvesenet Sør - Rogaland,

Jærveien 107, 4318 Sandnes innen lørdag 1. november 2008..

 

Sammen for en trygg og sikker fremtid

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann