Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINSPEKTØR I TILSYNSSEKSJONEN

Arbeidsgiver: Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen
Søknadsfrist: 01.05.2008
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby og Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB), er en sektor i MOVAR IKS. MIB med ca. 90 ansatte har ansvaret for brann- og redningsoppgavene i regionen med ca. 68.000 innbyggere. MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon i Moss. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside www.brann.movar.no.

 

Vi har behov for en ny medarbeider til vårt brannforebyggende arbeid i regionen og søker etter

 

BRANNINSPEKTØR I TILSYNSSEKSJONEN

 

Sentrale arbeidsoppgaver for branninspektør vil være:

 • Tilsynsarbeid i henhold til HMS- og brannlovgivningen
 • Delta i brannteknisk byggesaksbehandling
 • Delta i MIBs brannforebyggende informasjons- og motivasjonsvirksomhet
 • Delta som instruktør ved kurs og øvelser som gjennomføres av MIB
 • Andre arbeidsoppgaver relatert til brannforebyggende arbeid

Vi forutsetter at den som ansettes:

 • tilfredsstiller kravene i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” (dimensjoneringsforskriften) § 7-6 for forebyggende personell
 • innehar gyldig førerkort for klasse B
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • har evne til å arbeide målrettet og strukturert både selvstendig og i team
 • har datakortet for MS Office-produktene eller tilsvarende kompetanse
 • er serviceinnstilt og positiv
 • kan fremlegge politiattest før ansettelse
 • er personlig skikket for stillingen

Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i Moss kommunale pensjonskasse (2 % trekk).

Ansatte har anledning til å leie hytte tilhørende MOVAR IKS på gjeldende vilkår, og MOVAR IKS har avtale om bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. Ønsker du å få vite mer om MOVAR IKS, finnes flere opplysninger på www.movar.no.

 

Søknad med CV sendes til Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen, Tykkemyr 2, 1597 Moss innen 1. mai 2008. Brannsjef Jack Hatlen kan kontaktes for ytterligere informasjon på tlf. 69 24 78 53/95 19 95 55 eller [email protected].

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann