Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

OVERINGENIØR/NESTLEDER

Arbeidsgiver: Tromsø Brann og redning
Søknadsfrist: 14.03.2008
 

Tromsø Brann og redning har cirka 75 ansatte, og er inndelt i 3 fagavdelinger; brannforebyggende, beredskap og varsling, samt en økonomisk administrativ stab.

 

Ved brannforebyggende avdeling har vi nå ledig stilling som

 

OVERINGENIØR/NESTLEDER

 

Hovedoppgaver vil være utrednings- og utviklingsarbeid samt intern og ekstern veiledning og informasjon. I tillegg skal du bidra til utvikling av lagånd og kontinuerlig læring, samt delta i tilsynsarbeid og undervisning ved behov. Stillingen inngår i et team ved avdelingen, og kan i tillegg bli pålagt andre oppgaver ved resultatenheten. Rette person vil kunne påregne stedfortrederoppgaver ved avdelingsleders fravær, samt mulighet for å inngå som fast avløser i vår overbefalsvaktordning.

 

For stillingen kreves 3-5-årig relevant høyskoleutdanning innen brann- eller byggtekniske fag, samt solid praksis fra offentlig og/eller privat virksomhet. Det er ønskelig med gjennomført yrkesutdanning i forbyggende brannvern og juridisk kompetanse.

 

Du må kunne arbeide selvstendig og i team, samt være klar og tydelig som leder og ha gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner. Vi ønsker at du er en fleksibel medarbeider med godt humør og kjennskap til offentlig forvaltning.

 

Hva tilbyr vi?

Du møter et godt kvalifisert fagmiljø forankret i god lagånd og godt arbeidsmiljø hvor bl.a. tilbud om trening i arbeidstiden er en del av vår miljøbæring. Vi tilbyr konkurransedyktig avlønning, fleksibel arbeidstid, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Stillingen har normal arbeidstid (dagtid). Den som tilsettes må bære uniform iht. gjeldende reglement, samt inneha førerkort kl.B. Det gjøres oppmerksom på at stillingen kan innebære reiseaktivitet i forbindelse med samarbeid med andre kommuner på dette fagområdet.

 

Tilsetting skjer iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Før tilsetning vil det bli avkrevd vandelsattest. Flyttegodtgjørelse tilstås på visse betingelser.

 

Spørsmål om stillingene kan rettes til avdelingsleder Jonny Magne Nilsen – 777 90 721/900 16 395.
 

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes Tromsø Brann og redning, Parkgt. 29, 9008 Tromsø.

 

Søknadsfrist: 14. mars

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann