Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

OVERINGENIØR

Arbeidsgiver: Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen
Søknadsfrist: 18.04.2008
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB) er en sektor i MOVAR IKS. MIB med ca. 90 ansatte har ansvaret for brann- og redningsoppgavene i regionen med ca. 67.000 innbyggere. MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside www.brann.movar.no.

 

Til å være med på å forbedre og videreutvikle det brannforebyggende arbeidet i regionen søker vi

 

OVERINGENIØR I FOREBYGGENDE AVDELING

 

Viktige arbeidsoppgaver for overingeniøren vil være:

  • Fast stedfortreder for avdelingssjef forebyggende avdeling
  • Nærmeste overordnet for tilsynsseksjonens branningeniører og branninspektører
  • Daglig ansvar for planlegging og oppfølging av lovpålagte oppgaver i seksjonen og for seksjonens øvrige virksomhet knyttet til forebyggende brannvern

Den som ansettes må ha dokumenterbar ledererfaring, helst fra tilsvarende type virksomhet. Søkere med yrkesutdanning i forebyggende brannvern i tillegg til utdanning på høyskolenivå vil bli foretrukket. Yrkesutdanningen kan om nødvendig gjennomføres etter ansettelse.

Fullstendige kompetansekrav fremkommer i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” (dimensjoneringsforskriften) § 7-6.

 

For eventuell deltakelse i beredskapsstyrkens overordnede vakt, må overingeniør tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav for funksjonen. Manglende kompetanse kan gjennomføres etter ansettelse. Deltakelse i overordnet vakt avgjøres av brannsjef.

 

Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i Moss kommunale pensjonskasse (2 % trekk).

Ansatte har anledning til å leie hytte tilhørende MOVAR IKS på gjeldende vilkår, og MOVAR IKS har avtale om bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. Ønsker du å få vite mer om MOVAR IKS, finnes flere opplysninger på www.movar.no.

 

Søknad med CV sendes til Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen, Tykkemyr 2, 1597 Moss innen 18. april 2008. Brannsjef Jack Hatlen kan kontaktes for ytterligere informasjon på tlf. 69 24 78 53/95 19 95 55 eller [email protected].

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann