Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FAGANSVARLEG BRANN

Arbeidsgiver: Årdal kommune
Søknadsfrist: 15.01.2008
 

FAGANSVARLEG BRANN

 

I Årdal kommune er det ledig 100% stilling som fagansvarleg brann for tiltreding snarast råd.

 

Ansvarsområde:

 • Oppgåver i høve til Brannlova med tilhøyrande forskrifter
 • Hjelpa tenesteområde, institusjonar og bedrifter med øvingar og anna førebyggande arbeid
 • Undervisning og opplæring innanfor fagområdet
 • Gje råd i byggesaker i branntekniske spørsmål
 • Sløkke- og redningstenesta i Årdal vert utført av bedriftsbrannvernet ved Hydro Aluminium, Årdal Verk.  Fagansvarleg brann deltek i 4-delt overordna vakt
 • Fagansvarleg brann må elles utføra arbeidsoppgåver etter tilvising frå leiaren for tenesteområde Kommunalteknikk
 • Varabrannsjef

Stillinga vil sortera direkte under leiaren for tenesteområde Kommunalteknikk/brannsjef.

 

Me ynskjer:

Ingeniør med 3-årig ingeniørhøgskule og tilleggsutdanning innan brann- og skadevern.  Syner elles til Dimensjoneringsforskrifta §7-6.  Søkjar må ha/rekna med å måtta gjennomgå naudsynte kurs ved Noregs Brannskule.  Søkjar må kunna disponera eigen bil i arbeidet.  Det vil verta lagt vekt på røynsle innan arbeidsområdet.

 

Me tilbyr:

 • Løn etter avtale
 • Hjelp til å skaffa bustad
 • Dekking av flytteutgifter etter reglement
 • Gode høve til kurs/etterutdanning

Opplysningar om stillinga får du hjå leiaren for tenesteområde Kommunalteknikk/Brannsjef, tlf. 57665121 eller fagansvarleg brann, tlf. 57665127.

 

Søknad med kopi av vitnemål og attestar til Årdal kommune, Postboks 40, 6881 Årdalstangen eller [email protected] innan 15. januar 2008.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann