Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR / BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Kristiansand brann- og feiervesen
Søknadsfrist: 03.10.2007
 

Branningeniører/inspektører

Forebyggende avdeling

 Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Hovedmålsetningen er å forebygge tap av liv, helse, miljø og materielle verdier som følge av brann.

For å møte denne utfordringen trenger vi flere motiverte medarbeidere på laget. Du vil få utfordringer som gir deg mulighet for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber for et meningsfylt hovedmål, et trygt og robust samfunn for alle.

 Til vår forebyggende avdeling søker vi 2 branningeniører og 1 branninspektør i fast stilling.

Stillingsomtale:

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og tilsynsarbeid iht. HMS- og brannlovgivningen
 • Informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot kommunens innbyggere.
 • Andre oppgaver relatert til avdelingens arbeidsområde

Tilsynsarbeidet er i hovedsak systemrettet med en motiverende og orienterende del. Hovedhensikten er å sjekke ut at eiere/brukere av særskilte brannobjekt er sikret i tråd med gjeldende lovverk, og at beredskapsmessige forhold er ivaretatt.

Brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid er i stor grad rettet mot forebyggelse av brann, samt opplæring i rett reaksjon hvis brann skulle oppstå. Dette for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Arbeidet er rettet mot kommunens innbyggere generelt og utsatte grupper spesielt.

For tiden utredes sammenslåing av flere brannvesen i regionen. En eventuell sammenslåing kan medføre endring/utvidelse i arbeidsoppgaver.

 Kvalifikasjoner

For branningeniørstillingene kreves:
 • Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå

For branninspektørstillingen kreves:
 • Yrkesutdanning som brannkonstabel i heltidsbrannvesen, samt beredskapsutdanning trinn 1.

Felles for stillingene:
 • Førerkort for bil, klasse B
 • Kurs i forebyggende brannvern ved Norges brannskole (kurset kan om nødvendig gjennomføres etter tiltredelse og dekkes da av etaten)

 Det vil forøvrig bli lagt vekt på følgende personlige egenskaper:

 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Gode kunnskaper i- og erfaring med bruk av IKT som verktøy
 • Gode samarbeidsevner
 • Kreativ, positiv, initiativrik og serviceinnstilt
 • Strukturert og målrettet
 • Erfaring fra beredskapsrelatert arbeid er en fordel
 • Personlig skikkethet og godt humør

Kvinner oppfordres til å søke.

 Vi kan tilby

 • Lønn etter avtale
 • Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av de til en hver tid gjeldende lover og avtaler
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Uniformsgodtgjørelse

 Spørsmål

Spørsmål om stillingene kan rettes til:
 • avdelingsleder Jan Røilid, tlf: 98244800, eller
 • branningeniør Knut Berg Bentsen 98244802

 Søknadsfrist:

Søknad sendes elektronisk via www.kristiansand.kommune.no innen 03.10.2007.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann