Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

NESTLEDER BEREDSKAPSAVDELINGEN

Arbeidsgiver: Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS
Søknadsfrist: 16.09.2007
 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS er et interkommunalt selskap for kommunene Skedsmo, Lørenskog og Rælingen – et område på ca 200 km2 og mer enn 90.000 innbyggere. NRBR ble etablert i 1992 og har i dag til sammen ca 100 ansatte fordelt på fem avdelinger. Hovedkontoret er lokalisert sentralt i Lørenskog. Beredskapsavdelingen har ca 50 ansatte og kasernerte vaktlag fordelt på to brannstasjoner – Skedsmo og Lørenskog.

 

I tillegg til oppgavene i eierkommunene, har NRBR brann- og ulykkesberedskap for, og samarbeidsavtaler med flere andre kommuner, blant annet faglig og administrativt ansvar for Nittedal brannvesen og beredskapsansvar for Gjerdrum kommune. Beredskapsavdelingen dekker dermed et område med ca 115. 000 innbyggere. NRBR er også vertsbrannvesen for akutt forurensing i region 2.

 

Nestleder Beredskapsavdelingen

 

Hovedarbeidsområder:

 • Beredskapsplanlegging og utarbeidelse av utrykningsrutiner
 • Oppfølging og kvalitetssikring hva angår opplæring også ved nyinnkjøp og nye rutiner
 • Øvelsesplanlegging samt koordinering av større øvelser
 • Stillingen innebærer deltakelse i overordnet vakt

Vi ønsker en nestleder som

 • Har ledererfaring
 • Er faglig dyktig
 • Er fast, tydelig og beslutningsdyktig
 • Er mål- og resultatorientert og en god gjennomfører
 • Er involverende og kan lytte, kommunisere og skape gode relasjoner
 • Kan tenke nytt og se nye muligheter
 • Kan delegere og motivere og utnytte medarbeidernes ressurser
 • Er helhets- og samarbeidsorientert
 • Har gode, generelle datakunnskaper, spesielt Powerpoint
 • Har brannteknisk utdanning eller kvalifiserende praksis ihht forskriftene
 • Har god kjennskap til avtaleverket for arbeidslivet og særavtalen for branntjenesten
 • Innehar kompetansebevis for utrykningskjøring.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Det kreves politiattest og helseattest. Lønn, tiltredelse og andre vilkår etter avtale.

 

Forespørsler om stillingen kan rettes til avdelingsleder Arild Baarlid tlf 934 09 083.  

 

Personlig søknad og CV merket Nestleder beredskap sendes til NRBR, Sykehusvegen 10, 1474 Nordbyhagen, eller som e-post til post@NRBR.no innen 16. september 2007.

 

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes opplyse om dette, og grunngi det i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet, vil vi ta kontakt tilbake.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann