Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINSPEKTØRER

Arbeidsgiver: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
Søknadsfrist: 20.08.2007
 

Branninspektører

Forebyggende avdeling

 

Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Avdelingen skal bidra til å redusere brannskadene i medlemskommunene, og holde disse på et lavt nivå.

 

Dersom du ønsker å være med på denne utfordringen er det nå ledig stilling som branninspektør ved forebyggende avdeling. Dette vil gi deg muligheten for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber for et meningsfylt hovedmål, å sikre liv og verdier for samfunnet

 

Til vår forebyggende avdeling og tilsynsseksjonen søker vi:

 

Branninspektører i fast stilling.

 

Stillingsomtale:

 

Arbeidsoppgaver

·         Saksbehandling og tilsynsarbeid iht. HMS- og brannlovgivningen

Arbeidet består av å gjennomføre tilsyn og kontrolloppgaver i større og mindre virksomheter. Denne oppgaven vil kunne gi deg gode personlige og faglige utviklingsmuligheter. Vi ønsker å bidra til din karriereutvikling gjennom intern opplæring og praktisk arbeid med tilsyn og kontrolloppgaver.

Våre tilsyn og kontrolloppgaver er lagt opp til at de skal være systemrettet, objektivt, motiverings- og orienteringsrettet. De fleste av våre tilsyn har som hovedmål å påse at eiere og brukere av særskilte brannobjekter er sikret mot brann etter gjeldende bestemmelser, og at forhold som har betydning for redningsoppgaver og slokking av branner er ivaretatt..

 • Informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot kommunenes innbyggere.
 • Andre oppgaver relatert til avdelingens arbeidsområde
 • Noen oppgaver må unntaksvis påregnes utført på kveldstid og helg

Kvalifikasjoner

Søker må mint tilfredsstille kompetansekravene i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet, § 7-6.

Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og ha enten:

§      utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller
§      yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I, eller
§      fagutdanning som feiersvenn

På bakgrunn av en helhetsvurdering av bemanningen i tilsynsseksjonen, med hensyn til ønske om variert kompetansebakgrunn, vil det bli vektlagt å få kandidater med yrkesutdanning som brannkonstabel eller høyskoleutdanning.

 

Det vil forøvrig bli lagt vekt på følgende personlige egenskaper:

 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Gode kunnskaper i- og erfaring i bruk av IKT som verktøy
 • Gode samarbeidsevner
 • Kreativ, positiv, initiativrik og serviceinnstilt
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til nytenking
 • Erfaring fra beredskapsrelatert arbeid er en fordel.
 • Engasjement
 • Personlig skikkethet

For å få en jevnere kjønnsfordeling i brannvesenet vil kvinnelige søkere prioriteres under ellers like vilkår

 

Ansettelsesvilkår

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.

 

 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale.
 • Arbeidstid 37,5 timer uke i 1/1 stilling.
 • Arbeidssted for tiden ved avdelingens kontorer på Stavanger- eller Sandnes brannstasjon.
 • For stillingene gjelder at man må ha førerkort for bil, klasse B.

Spørsmål

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Ståle Fjellberg, tlf: 51502340 / 48160457.

 

Søknadsfrist:

Søknad med avskrift av vitnemål og attester sendes Brannvesenet Sør - Rogaland, Jærveien 107, 4318 Sandnes innen 20.08.2007.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann