Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSLEDER FOREBYGGENDE

Arbeidsgiver: Arendal brannvesen
Søknadsfrist: 01.07.2007
 

Arendal Brannvesen (ABV) dekker fullt ut brannvesenets oppgaver i kommune Arendal, Tvedestrand og Froland – et område med ca 50.000 innbyggere og 4 brannstasjoner. ABV drifter brannalarmsentral for hele Agder, og akutt-forurensningsberedskap for 10 kommuner i Aust-Agder. ABV har 42 heltidsstillinger, fordelt på forebyggende avdeling, alarmsentral, beredskapsavdeling og administrasjon. I tillegg kommer 42 deltids-brannmannskaper. Det foreligger også en midlertidig samarbeidsavtale med Risør kommune, om overordnet brannvesen-ledelse samt utførelse av brannforebyggende oppgaver der. Sist men ikke minst: Det er vedtatt felles brannvesen for de 7 kommunene øst i fylket, med Arendal som vertskommune, og oppstart 01.01.08.

 

 

AVDELINGSLEDER FOREBYGGENDE

 

Fast heltidsstilling som leder for brannvesenets forebyggende avdeling er ledig, og skal besettes snarest mulig.

 

Avd.leder rapporterer til brannsjefen og inngår i brannvesenets ledergruppe, herunder overordnet vakt.

 

Formelle kvalifikasjonskrav framgår av ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen”, §§ 7-9 og 7-10. Søkere uten beredskapsutdanning trinn III vil også kunne komme i betraktning, men må da forplikte seg til å ta dette snarest mulig etter ansettelse. I tillegg kreves førerkort klasse B og helst kompetansebevis for utrykningskjøring.

 

Den som ansettes må ha visjoner og ambisjoner for brannvernarbeidet, og må være flink til å samarbeide og kommunisere, både internt i egen organisasjon og eksternt. Videre vil det bli lagt stor vekt på personlig og faglig integritet, samt muntlig og skriftlig framstillingsevne. 

 

Tilsetting skjer på de vilkår og med det plikter som følger av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, herunder 2% pensjonsinnskudd i Arendal kommunale pensjonskasse.

 

Lønn etter avtale.

 

Forespørsel om stillinga kan rettes til brannsjef Jan Kongsvik, telefon 37 01 38 80 eller 93 02 94 85.

 

Søknad med CV sendes på elektronisk søknadsskjema, kfr Arendal kommunes nettsider.

 

Kopi av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Den som ansettes må også framlegge helseattest og politiattest, og underskrive taushetserklæring.

 

Søknadsfrist 01.07.07.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann