Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR/BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Karmøy brann- og redningsvesen
Søknadsfrist: 28.04.2007
 

Branningeniør/branninspektør.

 

100% fast stilling (st.nr. 07/902)

 

Karmøy kommune med over 38.000 innbyggere er den største kommunen i landet som i hovedsak dekker sin beredskap med deltidspersonell, til sammen 84 personer fordelt på 5 brannstasjoner.  Videre har brannvesenet  18 stillinger på heltid. Disse utfører befalsvakt, overordnet vakt, tilrettelegging for mannskapene, opplæring, forebyggende arbeid, ledelse og administrative oppgaver.

 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen vil i hovedsak bli tillagt oppgaver knyttet til tilsyn i særskilte brannobjekter, men også informasjon og opplæring vil tilligge stillingen.

 

Kvalifikasjoner:

Den som ansettes må ha kvalifikasjoner iht. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, § 7-6 Forebyggende personell:

Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og ha enten:

-          utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller

-          yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I, eller

-          fagutdanning for feiersvenn.   

Dersom deler av utdanningen mangler må vedkommende forplikte seg til å ta dette snarest etter ansettelsen.

Det vil bli lagt vekt på god framstillingsevne, både muntlig og skriftlig, samt samarbeidsevne og god service innstilling. Normalt god kjennskap til dataverktøy er nødvendig.

Det forutsettes at søkerne har førerkort klasse B og kan disponere egen bil til tjenestebruk mot godtgjørelse.

 

Muligheter:

For interesserte søkere kan det være mulighet for deltakelse i brannvesenets vaktordning, dersom vedkommende tilfredsstiller kravene knyttet til beredskapen.

 

Kontaktpersoner: Avdelingsleder Onar Walland eller brannsjef Bjarne Vikshåland, tlf. 52855200

 

Søknadsfrist 28.04.07.

 

Søkere  bes bruke kommunens søknadsskjema for ledige stillinger som ligger på våre internettsider.

 

For mer informasjon om Karmøy brann- og redningsvesen, se våre internettsider www.karmoy.kommune.no

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann