Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR/BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste
Søknadsfrist: 26.03.2007
 

Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste (M-T BR)

 

Kommunene Bø, Sauherad og Nome samarbeider om brannvernet i sin region. Til å ivareta kommunenes oppgaver og plikter har kommunene opprettet Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste.

Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste har Nome kommune som vertskommune og holder til på rådhuset på Ulefoss.

Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste skal bestå av brannsjef, leder forebyggende, branningeniør og 3 feiere. Beredskapsstyrken består av 40 deltidsmannskaper fordelt på 4 brannstasjoner.

 

Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak samt å gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Avdelingen skal bidra til å senke brannskadene i Midt-Telemark og holde disse på et lavt nivå.

 

Vil du være med på denne utfordringen?  For å oppnå våre mål søker vi til vår forebyggende avdeling etter:

 

Branningeniør/branninspektør

Dette er en spennende og utfordrende jobb med utstrakt kontakt  med publikum, der kommunikasjon er ditt viktigste arbeidsredskap. Den som ansettes vil få ansvar for å styre egen arbeidsdag og vil også delta i tverrfaglig prosjektarbeid.

Det er også ønske at du har minimum 3-5 års erfaring fra allsidige arbeidsoppgaver innen brannforebyggende arbeid, men andre vil også bli tatt i betraktning.

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være

·       Tilsyn i særskilte brannobjekter og oppfølging av tilsynsrapporter

·       Saksbehandling etter brann- og eksplosjonsloven

·       Informasjons- og motivasjonstiltak

 

Stillingen ønskes besatt av en person med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

·       Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole eller annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå,
eller

·       Muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

·       IKT - kunnskap.

·       Førerkort kasse B. Det er ønskelig at den som tilbys stillingen, kan disponere egen bil i tjenesten.

·       Ved manglende tilleggsutdannelse, være villig til å ta denne etter ansettelse.

 

Stillingen må tilfredsstille Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-6 (branninspektør) se: www.dsb.no.

 

Lønn etter avtale

 

Tilsetting i M-T BR skjer på de vilkår som framgår av de til en hver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder 6 måneder prøvetid og pliktig medlemskap i offentlig pensjonskasse.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til brannsjef Arne O. Espedalen tlf 35 94 63 61 eller mob 971 12 73 eller leder forebyggende Geir Aslak Kastet tlf 35 94 63 62 eller mob 954 81 314


Tilfredsstillende helse- og vandelsattest må kunne fremlegges ved tilbud om jobb.

Søknad med oppdatert CV sendes innen 26.03.2007

Nome kommune, Rådhuset

Ringsevja 30

3830 ULEFOSS

 

Søknadspapirer blir ikke returnert.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann