Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSLEDER - BEREDSKAPSAVDELINGEN

Arbeidsgiver: Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS
Søknadsfrist: 26.03.2007
 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS er et interkommunalt brann- og redningsvesen for kommunene Skedsmo, Lørenskog og Rælingen – et område på ca 200 km2 og mer enn 90.000 innbyggere. Selskapet ble etablert i 1992 og har ca. 100 ansatte fordelt på avdelingene administrasjon, beredskap, forebyggende, feieravdeling og 110-sentral. NRBR har i tillegg brann- og ulykkesberedskap for- og samarbeidsavtaler med flere andre kommuner, herunder faglig og administrativt ansvar for Nittedal brannvesen. NRBR er også vertsbrannvesen for akutt forurensing i region 2.

 

 

 

Avdelingsleder

Beredskapsavdelingen

 

 

Avdelingen har ca 70 ansatte og kasernerte vaktlag fordelt på to brannstasjoner – Skedsmo og Lørenskog. Avdelingen har ansvar for å slokke branner og rykke ut til akutte ulykkes- og nødssituasjoner, trafikk- og arbeidsulykker, vann- og stormskader og uhell med farlige stoffer. Avdelingen har også ansvar for trygghetsalarmer i to av de tre eierkommunene. Beredskapsavdelingen arbeider aktivt med kvalitetssikring av tjenestene og økt kvalitet og effektivitet på utrykningsinnsatsene. I tillegg til beredskapsrelatert arbeid, ivaretar også lagene en del faste tilsyns- og vedlikeholdsmessige oppgaver innvendig på brannstasjonen og på ute arealene rundt brannstasjonene. Avdelingen har et nært samarbeid med de øvrige avdelingene i NRBR. Dagens leder av beredskapsavdelingen dekker i tillegg funksjonen som varabrannsjef.

 

Vi ønsker en leder som

• Har solid erfaring som leder – fortrinnsvis i en større beredskapsorganisasjon

• Er fast, tydelig og beslutningsdyktig

• Er mål- og resultatorientert og en god gjennomfører

• Er involverende og kan lytte, kommunisere og skape gode relasjoner

• Kan tenke nytt og se nye muligheter

• Kan delegere og motivere og utnytte medarbeidernes ressurser

• Er helhets- og samarbeidsorientert og kan bidra til NRBRs samlede utvikling gjennom samarbeid med andre avdelinger og aktiv deltakelse i ledergruppen

• Har ingeniørutdanning / brannteknisk utdanning eller kvalifiserende praksis ihht forskriftene

 

Stillingen innebærer deltakelse i overordnet vakt, og det er ønskelig med kompetansebevis for utrykningskjøring. Det kreves politiattest og helseattest. Lønn, tiltredelse og andre vilkår etter avtale.

 

Forespørsler om stillingen kan rettes til brannsjef Bjørn Bakkhaug, tlf 67 91 04 02. Interesserte kan også ta uforpliktende kontakt for møter eller samtaler med NRBRs rådgiver Ivar Aslaksrud, UtviklingsPartner AS, tlf. 930 30 194 eller 22 70 98 70. Oppsøk gjerne våre hjemmesider www.nrbr.no for ytterligere informasjon.

 

Personlig søknad og CV merket «Avdelingsleder beredskap» sendes til NRBR, Sykehusvegen 10, 1474 Nordbyhagen, eller som e-post til post@NRBR.no innen 26. mars 2007.

 

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes opplyse om dette, og grunngi det i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet, vil vi ta kontakt tilbake.

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann