Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

EN MEDARBEIDER MED HØYSKOLEUTDANNING

Arbeidsgiver: Drammensregionens brannvesen IKS
Søknadsfrist: 21.03.2007
 

Drammensregionens brannvesen IKS

 

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) er et interkommunalt selskap, eid av Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande, Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Hovedstasjonen ligger i Drammen og har forebyggende- og beredskapsansvar i eierkommunene og er sekretariat for interkommunalt utvalg mot akutt forurensing. Selskapet er også pådriver for arbeid med samfunnssikkerhet i eierkommunene. DRBV skal yte trygghet og sikkerhet til 130 000 innbyggere, og nesten 200 dyktige medarbeidere (hel- og deltid) fordelt på 6 brannstasjoner sørger for dette. Til å gjøre DRBV enda bedre trenger vi ny dyktig medarbeider. Utfordringen er å få DRBV til å være blant de ledende brannvesen i Norge og med et godt arbeidsmiljø – Hele tiden!!

 

Til en utfordrende og spennende jobb ved forebyggende avdeling i et av landets mest effektive og resultatorienterte brannvesen søker vi:

 

En medarbeider med høyskoleutdanning

 

Ønskede kvalifikasjoner:

Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøyskole, annen relevant høyskole- utdanning eller særskilt utdanning på samme nivå.

Andre yrkesgrupper enn de rene brannfaglige vil være aktuelle for stillingen og ved manglende tilleggsutdanning må vedkommende være villig til å ta denne etter ansettelse.

 

Det vil for øvrig bli lagt vekt på:

·                    Evne til samarbeid og læring.

·                    Gode kunnskaper i og erfaring fra bruk av IKT som verktøy

·                    Teamarbeid og selvstendig strukturert arbeid.

·                    Evne til å formidle kunnskap til andre.

 

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak omfatte:

·                    Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter og andre risikoobjekter

·                    Motivasjons- og informasjonstiltak om forebyggende brannvern

·                    Ansvar for våre hjemmesider

·                    Brannforebyggende arbeid på overordnet nivå

·                    Andre oppgaver innenfor DRBVs virksomhetsområder

·                    Rådgivning og veiledning ovenfor eksterne samarbeidspartnere og interne saksbehandlere samt prosjektarbeid og prosjektledelse hovedsakelig innenfor bygningstekniske spørsmål

 

Kvinner og personer med fremmedkulturell bakgrunn oppfordres til å søke.

Tilsettingen skjer etter gjeldende lover og reglement. Lønn etter avtale.

 

Nærmere opplysninger v/ leder for tilsynsseksjonen, Per Døviken tlf.32 27 73 62/936 28280

 

Se også vår internettside: http://www.drbv.no

 

Skriftlig søknad med CV sendes Drammensregionens brannvesen IKS, Langesgt. 11, 3044 Drammen innen 21.03.2007.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann