Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Arendal brannvesen
Søknadsfrist: 15.01.2007
 

Arendal Brannvesen (ABV) dekker fullt ut brannvesenets oppgaver i kommune Arendal, Tvedestrand og Froland – et område med ca 50.000 innbyggere og 4 brannstasjoner.

ABV drifter brannalarmsentral for hele Agder, og akutt-forurensningsberedskap for 10 kommuner

i Aust-Agder. ABV har 42 heltidsstillinger, fordelt på forebyggende seksjon, alarmsentral, beredskapsseksjon og administrasjon. I tillegg kommer 42 deltids-brannmannskaper.

Det foreligger også en midlertidig samarbeidsavtale med Risør kommune, om overordnet brannvesen-ledelse samt utførelse av brannforebyggende oppgaver. Det pågår en prosess mot et større interkommunalt brannvesen-samarbeid, et felles brannvesen for 8 kommuner. 


BRANNINSPEKTØR

Ved ABV`s  forebyggende seksjon er det ledig en fast heltidsstilling som branninspektør, som skal besettes snarest mulig.

Hovedarbeidsområdet er tilsyn ifm særskilte brannobjekter og risikovirksomhet, saksbehandling og veiledning/informasjon om brannvern. Videre kan det bli tillagt andre oppgaver innenfor ABV`s virksomhetsområde, etter brannsjefens nærmere bestemmelse.

Søkere må tilfredsstille kompetansekravene i dimensjonerings-forskriftens § 7-6. Kurs i forebyggende brannvern kan eventuelt tas etter tiltredelse.

Det vil ellers bli lagt vekt på relevant praksis og personlig egnethet, herunder god muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Den som ansettes må ha førerkort min klasse B, og må framlegge helse- og politiattest.

Lønn etter avtale.
 
Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, herunder 2% pensjonsinnskudd i Arendal kommunale pensjonskasse, og 6 mnd prøvetid.

Det må brukes elektronisk søknadsskjema, som finnes på Arendal kommunes nettsider ( www.arendal.kommune.no ) under stilling ledig. Kopi av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

Nærmere opplysninger fås hos brannsjef Jan Kongsvik, telefon 37 01 38 80, eller branninspektør Rune Røilid, telefon 37 01 38 91.

Søknadsfrist 15.01.2007
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann