Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

UNDERVISNINGSLEDER OG FAGANSVARLIG

Arbeidsgiver: Norges brannskole
Søknadsfrist: 10.02.2003
 
Brannskader påfører samfunnet store menneskelige lidelser og økonomiske tap. De samlede brannskadene i Norge er store i internasjonal sammenheng - noe som har medført at myndighetene har utpekt brannvern til et spesielt satsingsområde. Norges brannskole spiller en viktig rolle i dette arbeidet, med hovedansvar for utdanning av landets brann- og feierpersonell. Skolen er utpekt til å være et nasjonalt kompetanse miljø, med forebyggende brannvern som spesielt satsingsområde. Skolen står foran store og spennende oppgaver. Bl. a. er det besluttet at Luftfartsverkets treningssenter for brann og redning skal samlokaliseres med Norges brannskole. Norges brannskole ligger i naturskjønne omgivelser i Tjeldsund i Nordland, med rike muligheter for friluftsliv. Det er ca 15 km til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes og ca 45 km fra Harstad. Regionen har et godt utbygd skole- og servicetilbud.
 • UNDERVISNINGSLEDER - Avdeling for brann, innsats og beredskap 2 stillinger, inntil 2 års engasjement. Tiltredelse etter avtale.

Hovedansvarsområde:
Undervisning innen avdelingens fagområde, spesielt med vektlegging av praktisk undervisning.

Vi ønsker søkere:

 • Med brannfaglig utdanning.
 • Med praksis fra brannvesen eller lignende beredskapsvirksomhet.
 • Som kan dokumentere tilfredsstillende helse.
 • Som har gode samarbeidsegenskaper, serviceinnstilling og stå-på-vilje.

Lønn etter Statens regulativ st.kode 0956, ltr. 37 - 50 undervisningsleder.

Nærmere opplysninger får du ved å ta kontakt med
seksjonssjef Einar Pedersen eller avdelingsleder Steinar Hustad, tlf. 76 91 90 00.

 • FAGANSVARLIG - Grunnutdanning av deltidspersonell 1 stilling, fast tilsetting. Tiltredelse etter avtale.

Stillingen er tillagt ansvar for:

 • Videreføring/kvalitetssikring av grunnkurs for deltids brannpersonell.
 • Oppfølging av underleverandører og arrangører av praksisuker.
 • Informasjonsvirksomhet overfor elever og kommuner.
 • Videreutvikling av læremidler.
 • Budsjettansvar.

Det må påregnes en del reisevirksomhet. Med bakgrunn i pågående arbeid med organisasjonstilpasninger ved skolen, kan det bli endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsområde.

Vi ønsker søkere med:

 • Bred brannfaglig utdanning og praksis, fortrinnsvis med deltidspersonell
 • Erfaring med kursutvikling og/eller undervisning
 • Erfaring med informasjonsarbeid
 • Ledererfaring
 • Evne og vilje til å veilede og motivere medarbeidere og andre samarbeidsparter
 • Bevist forhold til brukermedvirkning og kvalitetssikring
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Lønn etter Statens regulativ st.kode 1067, ltr. 35 - 54, førstekonsulent.

Nærmere opplysninger får du ved å ta kontakt med seksjonssjef Einar Pedersen eller
direktør Per Stølan på tlf. 76 91 90 00.

__________________________________________________________________

For begge stillinger gjelder:
Tjenestested Tjeldsund. Vilkår etter Tjenestemannsloven og gjeldende avtaler og regelverk. Gode utviklingsmuligheter.

Vi tilbyr:

 • Travel hverdag med høy grad av selvstendighet
 • Gode kollegaer og godt sosialt fellesskap
 • Tilskudd til dekning av flytteutgifter
 • Behjelpelig med å skaffe bolig
 • Fleksibel arbeidstid

På bakgrunn av personalpolitiske mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingene.

Skriftlig søknad med bekreftede kopier av attester
og vitnemål sendes innen 10. februar 2003 til:
Norges brannskole, Postboks A, 9441 Fjelldal

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann