Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEF

Arbeidsgiver: Bremanger Kommune
Søknadsfrist: 15.01.2007
 

Brannsjef i Bremanger kommune

 

Bremanger kommune ligg på kysten i Sogn og Fjordane og har 3960 innbyggarar, av dette 1500  i kommunesenteret Svelgen. Bremanger er ei naturvakker kommune med god tilgang på jakt, fiske og friluftsliv.

Kommunen har eit godt utbygt skule- barnehage- og eldretilbud og 2 idrettshallar .

 

Brannsjefen/ brannmesteren går av med pensjon i juni etter mange år i brannvesenet,og vi søker  etter ny brannsjef.
 
Bremanger brannvesen er eit deltidsbrannvesen med totalt eit mannskap på 48, fordelt på 4 brannstasjonar og 2 depot.
 

Bremanger brannvesen er organisert med brannsjef/ brannmester i 100% stilling og varabrannsjef i 10% stilling.

 
Brann og redning er underlagt rådmann, men har felles budsjett med teknisk.seksjon.

 

Brannsjefen sine viktigaste oppgaver er:

·    Ledar med overordna ansvar brannvesenet, personal og økonomiansvar.

·    Motivasjon, informasjon og forebyggande arbeide.

·    Sakshandsaming innanfor stillinga sitt arbeidsområde.

·    Deltaking i brannvakt.

 

Kvalifikasjonar:

Kompetanse i henhold til gjeldande forskrifter, jfr. Dimensjoneringsforskrifta § 7-11.

God praksis innan fagområdet, med særleg vekt på beredskap og tilsyn er ønskjeleg.

Førerkort for kl.C med kompetansebevis for utrykningskjøyrety.

Må ha gode samarbeidsevner.

 

Søkarar som ikkje tilfredstiller alle krav til utdanning vil og bli vurderte og må vere villig til å ta naudsynt tilleggutdanning.

 

Vi kan tilby:

·    Flyttegodtgjersle

·    Hjelp til å skaffe bustad

·    Forsikring

·    Løn etter avtale

 

Administrasjonsspråket i kommunen er nynorsk. Tilsetjing på dei vilkår som til einkvar tid går fram av gjeldande lover, reglement og tariffavtale.
 
For nærmare opplysningar ta kontakt med driftsjef, Ole Bjørn Førde tlf. 57796300 eller leder forebyggande Håkon Dyrstad 57796382 eller 95982987.
 
Søknadsfrist 15.01.07.

 

Søknad skal sendast med CV, vitnemål og attestar til:

Bremanger Kommune

Løns- og personalavdelinga

6723 Svelgen

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann