Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEDER FOREBYGGENDE AVDELING

Arbeidsgiver: Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Søknadsfrist: 01.12.2006
 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

 
LEDER FOREBYGGENDE AVDELING

 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) har til sammen 135 ansatte, og er organisert som et interkommunalt selskap, hvor kommunene Alvdal, Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal og Elverum er eiere. MHBR forvalter brann- og redningstjenesten i eierkommunene og har en stasjon i hver kommune. I tillegg er vi vertskommune for 110 sentralen i Hedmark og IUA Østerdal region. 

 

Som følge av oppnådd aldersgrense, har vi ledig stilling som leder forebyggende avdeling fra 1. mars 2007. Forebyggende avdeling har til sammen 11 stillinger inklusive feiervesenet.

 

Arbeidsoppgaver

Avdelingslederen rapporterer til brannsjefen og inngår i brannsjefens ledergruppe. Stillingen er tillagt ledelse og faglig ansvar for brannvesenets forebyggende virksomhet, pr. i dag for de 6 eierkommunene. I tillegg til lederegenskaper, søker vi etter en person med utdannelse som branningeniør for å ivareta brannteknisk byggesaksbehandling. Vi har opparbeidet et godt samarbeid med byggesaksavdelingene i våre seks eierkommuner. Dette arbeidet må videreføres gjennom vår nye leder av forebyggende avdeling. Kompetanse og interesse for brannvernundervisning vil være en fordel. Vi har avtale om brannvernundervisning for skole- og helsepersonell i våre 6 eierkommuner, og er aktive i forbindelse med brannvernuka og diverse aksjoner.

 

Avdelingsleder vil bli tillagt overordnet vakt som følger egen funksjonsbeskrivelse. Andre oppgaver kan også bli tillagt stillingen. Den som ansettes må være bosatt i Elverum kommune, eller være villig til å flytte til kommunen.

 

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må være kvalifisert iht. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-9.

Leder for forebyggende avdeling, skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og enten ha:

·         utdanning som ingeniør fra ingeniørskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå eller

·         kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen, jf. § 7-7, eller

·         minst 2 års erfaring som forebyggende personell, jf. § 7-6.

Som følge av overordnet vakt, kreves også beredskapsutdanning trinn III ved Norges brannskole. Dersom aktuell søker ikke tilfredsstiller ovennevnte krav, vil etterutdanning pålegges. Den som tilsettes må ha førerkort i kl. B.

 

Det vil bli lagt vekt på høy faglig kompetanse, god muntlig og skriftlig framstillingsevne, gode lederegenskaper, samarbeidsevne, serviceinnstilling og personlig egnethet. Helse- og vandelsattest må fremlegges ved tilbud om jobb.

 

Stillingen lønnes etter avtale. Tilsettingen skjer forøvrig i henhold til gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

 

Søknad med kortfattet CV sendes til: Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS ved brannsjefen, adr. Kirkevegen 75, 2409 Elverum. Søknadsfrist: 1. desember 2006. Søknadspapirer returneres ikke.

 

Spørsmål om stillingen rettes til:

Brannsjef Nils-Erik Haagenrud på tlf. 62 43 32 32, mobil 909 85 642 eller e-mail: [email protected]

Varabrannsjef Bjørn Erik Øfstedal på tlf. 62 43 32 34, mobil 900 82 485 eller e-mail: [email protected]

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann