Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEDER FOREBYGGENDE AVDELING/BRANNINGENIØR

Arbeidsgiver: Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste
Søknadsfrist: 31.10.2006
 

Kommunene Bø, Sauherad og Nome samarbeider brannvernet i sin region. Til å ivareta kommunenes oppgaver og plikter har kommunene opprettet Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste.
Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste har Nome kommune som vertskommune og holder til på rådhuset på Ulefoss.
Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste skal bestå av brannsjef, leder forebyggende, branningeniør og 3 feiere. Beredskapsstyrken består av 40 deltidsmannskaper fordelt på 4 brannstasjoner.  
 
Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak samt å gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Avdelingen skal bidra til å senke brannskadene i Midt-Telemark og holde disse på et lavt nivå. Vil du væremed på denne utfordringen? Til vår forebyggende avdeling søker vi:

Leder forebyggende avd./Branningeniør 100% stilling
Dette er en spennende og utfordrende jobb med utstrakt kontakt med publikum, der kommunikasjon er ditt viktigste arbeidsredskap. Den som ansettes vil få ansvar for å styre egen arbeidsdag og vil også delta i tverrfaglig prosjektarbeid. Leder forebyggende inngår i brannsjefens lederteam.
Vi søker etter en person med minimum 3-5 års erfaring til allsidige arbeidsoppgaver innen brannforebyggende arbeid.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:
 ansvar for feie- og tilsynstjenesten
 planlegging av tilsynsvirksomheten i avdelingen
 tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven.

Stillingen ønskes besatt av en person med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:
 Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller Særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller
 Yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I,
eller
 Fagutdanning som feier.
 Muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 IKT - kunnskap.

Søkere med annen relevant formalkompetanse eller erfaring fra andre fagfelt som f.eks,byggteknikk, sikkerhet o.l. vil også bli vurdert. Erfaring fra tilsyn fra andre fagfelt er en fordel. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Tilfredsstillende helse- og vandelsattest må kunne fremlegges ved tilbud om jobb.

For ytterligere informasjon ta kontakt med brannsjef Arne O. Espedalen tlf 35 94 63 61 eller mob 971 12 730

Stillingen må tilfredsstille Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-6: se: www.dsb.no.

Søknad med oppdatert CV sendes innen 31.10.2006 til:
Nome kommune, Rådhuset
Ringsevja 30
3830 Ulefoss
 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann