Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEDER BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Alta kommune
Søknadsfrist: 17.11.2006
 

Alta brann- og redningskorps er et yrkeskorps organisert som en avdeling under drift- og utbyggingssektoren. Avdelinga er delt i to seksjoner, beredskap og forebyggende.

I dag er bemanningen på beredskapsavdelinga 3 mann døgnkasernert og en mann på dreiende hjemmevakt. Totalt er det 20 faste stillinger, samt 4 deltidsmannskaper tilknyttet hovedstasjonen, og 33 frivillige fordelt på 5 distriktsdepoter.

 

LEDER BEREDSKAP - 2. gangs utlysning

Leder beredskap – 100%, fast stilling.

 

Beredskapsleders viktigste arbeidsoppgaver er å samordne og koordinere beredskapsavdelingens virksomhet, og har det daglige fag-, personal-, turnus- og budsjettansvar etter delegerte fullmakter fra brannsjef. Avdelingsleder rapporterer til brannsjef, og inngår i brannvesenets lederteam.

 

Vi søker etter en godt kvalifisert person med gode lederegenskaper, både administrativt og operativt. Søker må ha vilje til å ta ansvar, og evne å kunne arbeide selvstendig. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne og datakompetanse vil bli tillagt betydelig vekt. 


For stillingen kreves:

  • Beredskapsutdanning trinn III.
  • Utdanning som høgskoleingeniør, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, alternativt kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen, jfr. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen §7-8.
  • Utrykningskompetansebevis.
Beredskapsutdanning trinn III kan eventuelt gjennomføres etter ansettelse.
 
Søkere må kunne framlegge tilfredsstillende lege- og politiattest før ansettelse. Stillingen inngår i 4-delt overordnet vakt.
 
Eventuelle spørsmål vedr. stillingen kan rettes til brannsjef Tor-Inge Henriksen, tlf. 78455004 / 97565087 eller drift- og utbyggingssjef Bengt Fjellheim tlf. 78455230 / 90723705.
 
Søknad med CV sendes fortrinnsvis elektronisk via Alta kommunes hjemmesider www.alta.kommune.no. Alternativt skriftlig søknad som sendes til:
 

Alta brann- og redningskorps
Postboks 1403
9506  ALTA  

 
Søknadsfrist 31.08.2006
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann