NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
GAMLE NETTSIDER
Av Per Ole Sivertsen  
26.09.2020
 
Har gått tilbake til de gamle nettsidene. Hvor lenge er usikkert, men de nye manglet en del funksjonalitet som de gamle har.
-
Vi vil jobbe med en fremtidig løsning som ivaretar både informasjon, kommunikasjon, epostutsending og medlemsregister. Inntil en slik løsning er på plass må vi bruke de gamle sidene. Vi håper det ikke tar for lang tid å komme frem til en ny løsning som baserer seg på de nye nettsidene og en annen løsning som ivaretar medlemsregister.