NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
KLP'S HJØRNE
Av Per Ole Sivertsen  
03.02.2020
 
Ideer til mer samarbeid fra NBLF sitt landsrådmøte til KLP Skadeforsikring (KLP S)
-

Bidra med kampanje for mer direktevarsling og med å få ned antallet uønskede alarmer

Fokus på oppgraderingsplikten til kravene i TEK 85. Forebyggende tar kontakt med KLP S og sjekker om kommunen er forsikret der. KLP S og NBLF kan da samarbeide om forsikringsbefaringer og systemtilsyn

Prosjekt for å bedre informasjonen ut til bygningseiere og -brukere. KLP S skal begynne å lage e-læringskurs om sikkerhetsforskriftene, krav om at lover og forskrifter skal følges. Sindre Egeness, ÅBRV stiller for NBLF og bidrar i arbeidet. Viktig med klart språk, komme fra ord til handling, få mottaker til å se egen vinning.

Kan KLP S bidra til å få statistikk for brann i kommuner, utover det som er i BRIS?

Nordisk samarbeid, KLP S kan bli med for utvikling og se etter sammenlignbare forhold