NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
GENERALFORSAMLING 2019, 23-26 MAI
Av Sjur Berge  
02.09.2018
 
Oppland Brannbefalslag arrangerer Generalforsamling 2019, 23-26 mai på Gjøvik.
-
Her blir det et variert og innholdsrikt fagseminar. Det blir spennende ledsagerprogram. Vi har satt oss som mål å lage en komplett brann- og redningsutstilling med workshops i Fjellhallen på Gjøvik, som er verdens største publikumshall i fjell. Med disse flotte rammer, ønsker vi dere hjertelig velkomne til Gjøvik i mai 2019. 
 
For mere informasjon se: http://www.g2019.no