NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SEMINAR BRANN OG REDNING FLYPLASSER - 14 OG 15 FEBRUAR 2018
Av Janne Hovdenakk  
14.12.2017
 
Noen av temaene som tas opp på seminaret er samarbeid mellom kommune- og flyplass brannvesen i Norge. Foreleser fra Luftfartstilsynet i Sveits forteller om samarbeid mellom Zurich city og Zurich Airport, og tar også opp task resource analyser for flyplassene i Sveits.
-

Finavia informerer om brann og redningstjenesten på de Finske lufthavnene, og tar også opp de fysiske og medisinske kravene.

 

Videre blir det en presentasjon om skum, og Avinors fagavdeling informerer om nyheter. NBSK gjennomfører en slokke demonstrasjon under seminaret.

Program og påmelding finner du her http://www.ctif.no/ctif-seminarer/