NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NYTT KURS INNEN EL-BIL, AFV
Av Ingar Danielsen  
08.10.2017
 
I regi av NBLF og BIL (bilimportørenes landsforbund) m/flere avholdes det nytt kurs innen nye alternative drivstoff kjøretøy, AFV (Alternative Fuel Vehicle) avholdes 28 og 29.november i Drammen.
-

Her får deltagerne en unik mulighet til å delta på et kurs som tar for seg bl.a ulykker og hendelser ved el og hydrid, hydrogen på lette og tyngre kjøretøy.

 

Kurset ble kjørt som et pilotkurs for et år siden, og vi fikk meget gode tilbakemeldinger fra deltagerne.

 

For mere informasjon les dette vedlegget.

 

Påmeldingsfrist: 31.oktober 2017