NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NY BRANNUTDANNING
Av Per Ole Sivertsen  
21.09.2017
 
Hadde besøk av gruppen som jobber med innholdet i ny fagskole som skal være ny brannutdanning i Norge. Det er et godt stykke arbeid som er gjort både med NOU'en og av DSB og Brannskolen og håper man klarer å finne den rette balansen mellom breddekompetansen og spisskompetansen.
-

Ny forskrift vil ha krav til oppgavene og ikke stillingene og de som gjennomfører ny brannutdanning skal være i stand til å løse oppgaver på både beredskap og forbyggende i tillegg til å være operatør på en 110-sentral. Det som kommer ut av dette utdanningsløpet er brannkonstabler som i all hovedsak er utdannet til beredskapsarbeid med litt tillegg til å kunne gjøre noen «enkle» oppgaver på forebyggende og være nødsentraloperatør. Dette ble veldig tydelig når tilleggskravene for å komme inn på utdanningen ble presentert og innholdet og vektingen på de ulike fagområdene. Tilleggskravene var tydelig myntet på å kunne gjennomføre et løp som skal ende opp som konstabel, mens det var ingen tilleggskrav for forebyggende som f.eks. minimumskarakter i norsk skriftlig og muntlig. Heller ikke var det tilleggskrav til å måtte ha sikkerhetsklarering som det kreves for å jobbe på en 110-sentral.

Det beste hadde vært å fjerne alle tilleggskravene og presentere for studentene for hvilke tilleggskrav som kommer senere i løpet alt etter som om man skal røykdykke eller ikke, være sjåfør eller ikke, være operatør eller ikke, være saksbehandler eller ikke osv. Slik det legges opp til så ekskluderes veldig mange gode kandidater fra denne utdanning og kunne utdanne seg til 110-operatør eller annet arbeid som utdanning gir mulighet til. Mangfoldet og bredden blir skadelidende. Den utdanningsmodellen som var opprinnelig fra NOU’en var bedre med ett felles år og andre året hvor man spesialiserte seg innen forebyggende, beredskap eller operatør. Studentene ville da kunne bruke første året på å finne ut hva man vil videre og må kvalifisere seg og konkurrere for inntak til neste år. Andre året kunne vært en fordeling på av studentene alt etter hva som fremtidens behov. Jeg frykter at forebyggende og spesielt 110-sentralene vil tape kampen om rekrutteringen av de som kommer ut fra denne utdanningen.

Alternativt for å ivareta bredden og mangfoldet er å fjerne tilleggskravene og innføre valgfag som er såpass omfattende at valgfaget gjør studenten mye mere spisset, men samtidig god nok bredde. ICCS og Vision kan være valgfag, gjennomføre tilsyn på særskilt brannobjekt kan være valgfag, kode 160 kan være valgfag, redningsdykking kan være valgfag. Det er mulighet å finne flere valgfag slik at minst 4 uker er valgfag. Det er ingen grunn til å sende alle studentene til Stavern på kurs på ICCS og Vision. Det er nok at de som velger det som valgfag reiser til Stavern. Annen teoriundervisning som omhandler nødsentral kan gjennomføres på den ordinære skolen.

Hadde håpet at det ikke bare ble halvferdige poteter som blir utdannet men også litt mere spisset og raffinert materiale som kom ut. Vil mer enn gjerne ha tak i den personen med en fot som ønsker å bli nødsentraloperatør inn i 110-sentralen, men da må det være mulighet for vedkommende å komme inn på utdanningen i tillegg til å få mulighet til å gjennomføre den. En slik person vil nok velge valgfag deretter også. Tilleggskrav kan man knytte til valgfagene og da kan det komme tilleggskrav til sikkerhetsklarering for å komme inn på ICCS og Vision på Stavern. De som skal ta andre valgfag må da tilfredsstille andre krav.