NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SAMLET NØDMELDINGSTJENESTE FOR INNLANDET
Av Per Ole Sivertsen  
31.03.2017
 
Innlandet er først ute med samlokalisering av 110- og 112-sentralene innenfor de nye politidistriktene. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen åpnet torsdag den nye sentralen på Hamar.
-

Innlandet er først ute med samlokalisering av 110- og 112-sentralene innenfor de nye politidistriktene. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen åpnet torsdag den nye sentralen på Hamar. 

- Samlokalisering av 110- og 112-sentralene er et av de mest sentrale forbedringstiltakene som nå gjennomføres i nødmeldingstjenesten. Det vil bidra til bedre samhandling, informasjonsdeling og håndtering, og dermed en bedre nødmeldetjeneste for både de som trenger hjelp og for de operative ressursene, sier direktør Cecile Daae i DSB.

De to nødsentralene er nå etablert i samme bygg med, "vegg-i-vegg" og med mulighet til å oppnå visuell kontakt mellom operatørene på de to sentralene. Operatørene kan således kommunisere enklere og umiddelbart dele informasjon når hendelser krever umiddelbare avklaringer og koordinering.

Regjeringen har besluttet at politiets operasjonssentraler og brann- og redningsvesenets nødmeldesentraler skal samlokaliseres innen rammene av de nye politidistriktene. Samlokalisering av sentralene for Innlandet på Hamar er den første i de nye distriktene. Tilsvarende samlokalisering skal gjennomføres i alle distrikter i løpet av årene som kommer.

 - Slike prosesser er krevende, og jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt til at dette har lykkes. Dette er en milepæl, og erfaringene herfra vil bli nyttige når sentraler skal flytte sammen også andre steder, sier Daae.

Regjeringen ønsker at alle 110-sentralene på sikt skal samlokaliseres med politiets operasjonssentraler.

Innlandet er først ut med samlokalisering. Deretter kommer Nordland politidistrikt (Bodø) 31.5, hvor også AMK/113 samlokaliserer, Møre og Romsdal politidistrikt (Ålesund) høsten 2017, samt Øst politidistrikt (Ski) og Sør-Øst politidistrikt (Tønsberg) første halvår i 2018. Øvrige politidistrikt er i forberedelses- og planleggingsfasen.