NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
KURS FOR HOVEDINSTRUKTØRER I OVERFLATEREDNING
Av Per Ole Sivertsen  
24.06.2016
 
Det blir med dette gitt noe utfyllende informasjon til kurset som NBSK skal arrangere på vegne av «Det store brannløftet». Vi har brukt konseptet PLIVO for utrulling, men registrerer samtidig at dette lett forbindes med vanskeligheter i.f.t. økonomi.
-

Derfor en liten status på dette og litt til:

• Kurs for hovedinstruktører er for de som skal være instruktører for de regionale kursene der regionale instruktører skal få opplæring i å kunne lære opp egne ansatte på egen stasjon.
• Det er 24 plasser (12+12) og to kurs. Kursene må naturlig nok gjennomføres til ulike tider ettersom momentene i kurset er avhengig av både is og rennende vann.
• De som vi ønsker som hovedinstruktører vil bli valgt ut på de kompetansekrav som er satt for kurset.
• Deltagerne på kurs for hovedinstruktør vil få dekket reise og opphold samt få en kompensasjon/lønn etter de satsene som NBSK opererer med.
• Hovedinstruktørene vil i neste runde være instruktører på minimum 2-3 kurs à 3,5 dager i trinn 2. Kostnadsdekning for hovedinstruktørene er som over.
• Ved gjennomføring av regionale kurs er det for lokale tilpasninger vedr. sted og tid.

Vi håper at dette er innenfor de forventninger som arbeidsgiver og hver enkelt har. Husk også at dere får spisskompetanse som er fritt til bruk i eget vesen, noe som forhåpentligvis kompenserer for eventuelle tilleggskostnader som vi ikke har sett i prosjektet. Målet vårt er å heve kompetansen innenfor et området som ut fra en risikovurdering må få større fokus. For å få dette til er vi avhengig av å gjøre dette i fellesskap. Nå har vi anledningen der vi får både utstyr og kompetanse som gave fra en stiftelse som satser på oss som brannetat. Sjansen må vi gripe.

Er det spørsmål til dette, ta gjerne kontakt.

mvh

Dag Botnen
Prosjektleder

Gjensidigestiftelsen
Pb 1640 Vika
0119 OSLO

97779444