NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
DAGSSEMINAR FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGING - TRØNDELAG
Av Per Ole Sivertsen  
13.05.2016
 
DSB og Trøndelag brannbefalslag ønsker deg velkommen til dagsseminar om forskrift om brannforebygging.
-
Har du spørsmål til den nye forskriften oppfordrer vi deg til å sende inn disse på forhånd, så skal vi forsøke å svare på spørsmålene i løpet av dagen. Spørsmål sendes [email protected]. Merk emnefeltet med "Spørsmål til forskrift om brannforebygging" og hvilket brannbefalslag/sted du kommer på seminar til.
 
Se også vår samleside om forskriften med blant annet svar på vanlige spørsmål. http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Brannvern/Fastsettelse-av-forskrift-om-brannforebygging/
 
Tid og sted: 1.septemberpå Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal.
https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-airport-hotel-varnes/
 
Målgruppe: Brannsjef, leder forebyggende avdeling og brannforebyggere i kommunen
 
Agenda: Oppstart kl 0900
 • Velkommen og nytt fra DSB

 • Hvorfor ny forskrift

 • Forebyggende plikter for eier og bruker av byggverk (kapittel 2 og 3)

 • Lunsj kl 1200

 • Kommunens forebyggende plikter (kapittel 4)

  • Kartlegge

  • Planlegge

  • Gjennomføre

  • Evaluere

 • Avslutning kl 1600 

Etter avslutningen har DSB satt av inntil en time der flere ansatte fra enhet for forebygging vil kunne svare på eventuelle spørsmål vi ikke fikk svart på i plenum, eller nye spørsmål som har dukket opp i løpet av dagen.

 

Dagen blir lagt opp med foredrag, gruppeoppgaver og diskusjoner. Det vil være anledning til å stille spørsmål underveis.

 

DSB vil ha størst fokus på kommunens plikter (kapittel 4).

 

Husk at dette er et dagsseminar. Norges Brannskole har et 5-ukers kurs som omhandler samme tema.  

 

Påmelding med navn og fakturainfo til Roger Johnsen, [email protected], innen 20.06.2016 til

 

Pris pr. deltaker 900,-.

 

Hilsen
Norsk brannbefals landsforbund og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap