NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SOGN OG FJORDANE BRANNBEFALSLAG INVITERER TIL FAGSEMINAR OG GENERALFORSAMLING.
Av Bernhard Øberg  
27.04.2016
 
Sogn og Fjordane brannbefalslag inviterer, på vegne av Norsk brannbefals landsforbund, til fagseminar og generalforsamling 2017 i Florø.
-

Sett av datoen allerede no til ei flott helg i Florø, 12.-13. mai 2017.

 

Florø er Norges  vestlegaste by og  ligg heilt ute ved kysten, og grensar i nord mot Bremanger og  Gloppen og Naustdal i aust. Flora kommune har 12.000 innbyggarar.

 

Velkommen til Florø !