NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SLUTT PÅ UTDANNINGSDISPENSASJON FRA HSH
Av Per Ole Sivertsen  
10.08.2015
 
Branningeniørutdanning ved Høgskolen Stord/Haugesund godkjennes ikke lenger som yrkesutdanning i forbyggende brannvern gjennomført ved Norges brannskole.
-

Dette er overskriften på et brev DSB har sendt ut til alle landets brannsjefer. Alle som er uteksaminert fra og med 2016 vil måtte gjennomføre dette kurset i ettertid. Alternativet vil være om HSH sørger for at studentene får dette kurset i løpet av studietiden eller at HSH sørger for å bake dette inn i de øvrige fagene som før.

Her kan du lese hele brevet fra DSB.