NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
LOKALISERING AV LÆRESTED I FORBINDELSE MED NY UTDANNINGSMODELL
Av Per Ole Sivertsen  
25.03.2015
 
NBLF har sendt en brev til Justis- og beredskapsdepartementet med kopi til DSB hvor vi uttrykker bekymring når det gjelder lokalisering av lærested i forbindelse med ny utdanningsmodell for branntjenesten.
-
Her er hele innholdet:
 

Norsk brannbefals landsforbund er bekymret og frykter at distriktspolitiske hensyn blir mer vektlagt enn andre hensyn som burde være mere tungtveiende.

 

Bakgrunnen for bekymringen er oppslag i noen aviser om at det er besluttet å legge lærestedet for ny utdanningsmodell for branntjenesten til Norges brannskole på Fjelldal i Tjeldsund. Dagens utdanning har vært der i ganske mange år og det bør vurderes om erfaringene gjennom disse årene er gode nok til å legge en 2-årig offentlig fagskole dit. Hensyn til stabile lærekrefter, gode læremidler, beliggenhet, studentmiljø, fagmiljø, reisekostnader, bomuligheter, fritidsaktiviteter mm bør absolutt ha betydning for en slik utdanning. Også de sosiale tilbudene som kino, teater, treningssenter, kabel-TV, bredbånd, 4G-mobildekning mm er noe som studentene forventer i langt større grad i sine valg.

 

Norsk brannbefals landsforbund støtter DSB sitt forslag om Trondheim som lærested fordi de ovennevnte hensynene vil mye lettere innfris til det beste for kvaliteten på utdanningen og studentene. Trondheim er lokalisert ideelt, har stort moderne brannvesen, andre brannfaglige miljøer og alt det andre som dagen studenter forventer å ha. Norges brannskole på Fjelldal kan gjerne bestå som brannskole, men da på samme nivå som i dag, og tilby kurs av kortere varighet.

 

Håper lokaliseringen av den nye 2-årige utdanningen for branntjenesten blir vurdert ut i fra det brannfaglige resultatet av utdanningen og ikke lokalisert ut i fra distriktspolitiske hensyn.

 

Et godt stabilt miljø i en allerede etablert skole med nærhet til rette fasiliteter vil gjøre det lettere å rekruttere dyktige lærere og motiverte studenter. Studenten kan gjerne i utdanningen få tilbud om å reise til Fjelldal for å gjennomføre praktiske kurs. Noen slike kurs kan også gjennomføres i f.eks. Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og andre større byer som har øvingsfasiliteter. Alle studentene må uansett gjennom praktiske kurs i brannslokking, røyk- og kjemikaliedykking, kjøreopplæring for utrykningsbevis, redningsteknikker mm så her vil kursbehovet være tilstede uten at vi vet omfanget og varighet.

 

Muligens det er for sent å påvirke beslutningen, men både departementet og direktoratet har i alle fall fått NBLF sitt syn på saken.