NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NEKROLOG
Av Guttorm Liebe  
28.01.2015
 
Til minne om Boris Aarnio
-
1944 - 2014

En svært markant skikkelse i nordisk brannvern gikk bort natt til 1ste juledag. Tidligere brannsjef Boris Aarnio egnet hele sitt arbeidsliv til det finske, nordiske og europeiske brannvesen. Til sammen virket han i mer enn 50 år i brannvesenet. Han var mangeårig medlem av det finske brannbefalsforbundets styre, var sentral i etableringen av samarbeidet mellom de nordiske brannbefalsforbund og ved etableringen av FEU i 1995.

Det var med sorg vi juledagen 2014 mottok meldingen fra våre finske kolleger at tidligere brannsjef Boris Aarnio hadde gått bort forrige natt.

Boris ble født i Borgå 23.1.1944, og ble ansatt om brannmann ved Neste AB oljraffineri i 1965. Etter en meget kort karriere der, ble han ansatt som brannmann i Borgå brannvesen. Etter avsluttende kurs ved brannskolen og tilleggstudier, ble han brannmester i Borgå, en stilling han innehadde fram til 1985.

Han fortsatte sin karriere der, nå som brannsjef. Brannvesenet i Finland ble sterkt omorganisert i 2003-2004 da et mindre antall ”kretsbrannvesen” ble etablert ved sammenslåinger. Boris fikk jobben som direktør for det nyetablerte Østra Nyland redningsverk i 2004, og han gikk av med pensjon året etter.

Foruten den solide karrieren i brannvesenet, ble Boris kjent som en som utviklet brannfaget både nasjonalt og internasjonalt. Han var aktiv innenfor brannvernforeninger lokalt, nasjonalt og etter hvert internasjonalt, og ble æresmedlem i både den regionale brannvernforeningen, og Sveriges og Finlands brannbefalsforbund.

Boris var svært aktiv innenfor det nordiske samarbeidet i mange år, og det var i den anledning jeg først møtte ham. Boris deltok også i etableringen av den eurpeiske føderasjonen av brannbefalsforbund (FEU). Det var i disse to sammenheng jeg fulgte Boris i bortimot 20 år.

Han ble gravlagt den 16. januar 2015 med tradisjonelle finske brannmannsseremonier.

Med Boris Aarnio er en blant de mest sentrale i det nordiske brannvernsamarbeidet gått bort. Jeg kjente Boris som en genuin fagmann. Han satte sitt preg på utviklingen av brannvesenet i Finland, de nordiske land og i Europa. Han hadde gjennomslagskraft og gikk aldri av vegen for å ta i et tak.  Vi minnes ham i takknemmelighet for hans store innsats.