NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ANBEFALT UNIFORMSREGLEMENT FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN
Av Per Ole Sivertsen  
25.11.2014
 
Det kan virke som at det ikke er godt kjent at det finnes et anbefalt uniformsreglement for brann- og redningstjenesten. Denne anbefalingen ble enstemmig vedtatt på generalforsamlingen til NBLF i 2013.
-

Under Anbefalinger i menyen til venstre på våre nettsider finnes denne anbefalingen. Det var mye frem og tilbake med utforming av distinksjonene hvor blant annet også gule hylser var vurdert med ble forkastet. Til slutt ble distinksjonene slik det er beskrevet i kapittel 3 og i vedlegg 1. Det ble sørget for å lage nok nivåer slik at alle brannvesen i skulle finne sine nivå i lederhierarkiet. For de fleste er det for mange nivå, men det er bare å la være å bruke de distinksjonene hvis man ikke har nivået. Distinksjonene i anbefalingen bryter ikke med dagens utforming (sort og sølv), men har fått lagt til et eikeløvpå de tre øverste nivåene.

Her er lenken til anbefalingen: http://nblf.no/MineFiler/Dokumenter/Anbefalinger/Uniformsbestemmelser.pdf