NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
DANMARK GÅR FRA 86 BRANN- OG REDNINGSVESEN TIL 20
Av Nils Erik Haagenrud  
19.08.2014
 
Regjeringen i Danmark har bestemt at brann- og redningsvesenet skal omorganiseres fra dagens 86 til 20 enheter innen 1.januar 2016
-
KL og regjeringen i Danmark har inngått en avtale om at dagens 86 brann- og redningsvesen skal reduseres til 20 enheter innen 1.januar 2016.  Det er lagt opp til at kommunene selv kan finne lokale løsninger for organiseringen. I tillegg legges det opp til at de statlige redningsberedskapene skal spare 125 millioner og at oppgaver skal overføres fra staten til kommunene. Det blir spennede og se hva slutt resultatet blir.