NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NYTT TUNNELSEMINAR I RUNEHAMMARTUNNELEN
Av Trygve Lennavik  
29.07.2014
 
Tunnelseminaret i august ved Runehammartunnelen fikk enorm respons, og ble fullbooket på få dager. Vi ønsker derfor å orientere dere om at det avholdes nytt tunnelseminar Tunnelsikkerhet. «Fra beredskap - til innsats» på Åndalsnes 16.-17. september 2014.
-

Det er opprettet et godt samarbeid mellom Vegdirektoratet, Statens vegvesen Region Midt og Molde brann- og redningstjeneste. Betydelige ressurser legges i gjennomføring, med fokus på kontinuerlig kvalitetssikring og oppfølging.

Tunnelbranner er et skrekkscenario og vil gi involverte parter mange utfordringer.

  • Når skal beredskapspersonell rykke inn?
  • Hvilken angrepsretning velges?
  • Hvordan kan brannventilasjon bistå en effektiv innsats og hva med naturlig trekkretning?
  • Hvilke overordnede krav stilles, og hva med driftskrav til elektroinstallasjoner og varsling?

Dette er aktuelle tema som vil drøftes gjennom spennende forelesere og praktiske demonstrasjoner.

Fagseminaret Tunnelsikkerhet. «Fra beredskap - til innsats» er beregnet for beredskapspersonell på alle nivå, er praktisk rettet, og vil bygge på erfaringer fra tidligere tunnelhendelser og branntekniske forsøk i tunnel.

Seminaret vil gjennom forelesninger, diskusjon og praktiske øvelser synliggjøre løsninger, behov og hvordan vi kan møte morgendagens utfordringer innen tunnelsikkerhet fra beredskap til innsats.

All aktivitet (utenom de praktiske demonstrasjonene i Runehammartunnelen) foregår på Grand Hotell Bellevue, Åndalsnes.

Program.

Vi samarbeider med Grand Hotell Bellevue Åndalsnes http://www.grandhotel.no/, og har holdt av enkeltrom for seminardeltakerne.

Deltakerne må selv kontakte hotellet for reservasjon/booking og for å avtale tidspunkt for innsjekk/utsjekk.

Overnatting og reise dekkes av deltakerne.

Seminaret er gratis. Lunsj begge dager og festmiddag er inkludert.

For påmelding, besøk vår nettside www.molde.kommune.no/brannkurs

NB: Husk separat påmelding for brannvesen og Statens vegvesen.