NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FAGUTTRYKK PÅ NETT
Av Per Ole Sivertsen  
09.02.2014
 
Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) har gitt ut ordliste pr 31.12.2013 som PDF-fil. Du finner den her: Ordliste-2013. Det skjer at KBT endrer eller legger til nye uttrykk og det anbefales derfor å sjekke uttrykk og definisjon på hjemmesiden til KBT på www.kbt.no. Her finner du også en oversikt over endringer og nye i løpet av siste 12 måneder.
-

Kollegiets formål
KBT har som sitt primære formål å samle og systematisere aktuelle faguttrykk tilknyttet brannfaget og presentere disse på en oversiktlig og lettfattelig måte. Vi arbeider for et enhetlig fagspråk og ønsker å ta del i utviklingen av dette. Forfattere, myndigheter og andre interesserte oppfordres til å bruke ordlisten aktivt. Vi ber også om innspill og kommentarer som du kan sende på denne e-postadressen: [email protected]

Deltakere i KBT
Norsk brannbefals landsforbund - Guttorm Liebe - leder
Norsk brannvernforening - Thor Kr. Adolfsen - nestleder
SINTEF NBL - Anne Steen-Hansen - sekretær
Norsk brannbefals landsforbund - Per Ole Sivertsen - webredaktør
Høgskolen Stord/Haugesund - Bjarne Chr. Hagen
Norges Brannskole - Steinar Dybvik
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Lars Haugrud
Direktoratet for byggkvalitet - Vidar Stenstad
Standard Norge - Lisbet Landfald og Håvard Hjulstad
Rådgivende Ingeniørers Forening - Einar Domaas
Språkrådet - Jan Hoel og Ole Våge
NSO - Bjørn Jacobsen
Wiran R. Bjørkmann

Oppbygging av ordlisten
Faguttrykk og deres definisjoner kan forekomme i svært mange forskjellige publikasjoner. Ulike definisjoner av samme begrep er derfor ikke uvanlig. Der KBT har vært nødt til å velge, har det valgt definisjonen fra referanser til følgende prioriterte rekkefølge: Lov, forskrift, veiledning til forskrift, standarder og private regelverk, og andre typer publikasjoner.

I en del tilfeller inneholder innsamlede definisjoner brannfaglige feil, feil stavemåte eller uheldig språkføring. I slike tilfeller har vi korrigert definisjonen, og latt henvisningen stå

En samling av ulike definisjoner for samme begrep kan inneholde mye av de samme faglige poengene, men er for hvert begrep ulikt formulert. I slike tilfeller har KBT laget sin egen definisjon med henvisning til KBT.

Begrensinger
Brannfaget er stort og komplisert. KBT har foreløpig forsøkt å konsentrere seg om de begrepene som ligger brannfaget nærmest. Vanlige begreper innenfor fysikk, kjemi, elektrofag osv. finner du ikke her. Der henviser vi til ordbøker for de enkelte fagene.

Terminologiarbeidet som KBT har startet er omfattende. Ordlisten er derfor ikke alltid a jour med de nyeste publikasjonene.