NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ETTER- OG VIDEREUTDANNING I BRANNTEKNISK PROSJEKTERING OG BRANNDYNAMIKK
Av Per Ole Sivertsen  
06.12.2013
 
Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) arbeider for å bidra til å utvikle og forbedre den branntekniske kunnskapen hos relevante aktører i Norge enten de arbeider i brannvesen, byggebransjen, olje og gass, forsikring, industri eller andre relevante virksomheter. Siden vår oppstart i 1993 så har HSH utdannet ca 500 branningeniører og hatt kurs for mange flere som nå arbeider i alle de bransjer som nevnes ovenfor.
-
HSH arbeider for å bidra til å utvikle og forbedre den branntekniske kunnskapen hos relevante aktører i Norge enten de arbeider i brannvesen, byggebransjen, olje og gass, forsikring, industri eller andre relevante
virksomheter. Siden vår oppstart i 1993 så har vi utdannet ca 500 branningeniører og hatt kurs for mange flere som nå arbeider i alle de bransjer som nevnes ovenfor. 
 
Til våren så kommer HSH å tilby to fag som Etter- og videreutdanningsfag som er spesielt tilrettelagt for folk som arbeider.
 
Brannteknisk prosjektering kommer til å gå samlingsbasert i Oslo og påmeldingsfristen er 31.desember. Faget gir generell og bred kunnskap av stor relevans for de som arbeider i forebyggende avdeling i brannvesen eller
som rådgivende ingeniører / arkitekter i byggebransjen. Faget foreleses av Stefan Andersson som har 15 års erfaring og som også arbeider som faglig leder i ett av Norges største brannrådgivningsmiljøer.
 
Branndynamikk gir spesialisert kunnskap relatert til branntekniske beregninger og gir forståelse for hvordan branner oppstår og utvikler seg. Påmeldingsfrist er 6.januar. Faget foreleses av Bjarne Christian Hagen som har knapt 20 års erfaring innenfor primært undervisning, forskning og rådgivning. Hagen har nylig har fått sin Doktorgrad innenfor dette faget.
 
Fagene passer veldig bra for de som ikke har bakgrunn som branningeniør og som ønsker å videreutvikle seg innen brannfaget.
 
Mer informasjon:

http://www.hsh.no/studier/evu.htm#EVU-0000003498 Branndynamikk

 
Husk å melde dere på tidlig da det er begrenset med plasser. Alle som tilfredsstiller krav om generell studiekompetanse for høgskolestudier er kvalifisert. Andre søker kan også godkjennes etter en særskilt vurdering. Spre gjerne informasjonen videre slik at flere får kjennskap til vårt tilbud og så håper HSH å få treffe dere til våren.