NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
HAR LAGT NED FORBUD MOT STORE KJØRETØY
Av Per Ole Sivertsen  
27.08.2013
 
Er en overskrift i Haugesunds avis og skyldes at brannsjefene Tor-Inge Henriksen og Ole-Martin Nordstrand i henholdsvis Karmøy og Tysvær, har med hjemmel i lovverket lagt ned forbud mot at store kjøretøy med gass får kjøre gjennom T-tunnelene.
-
Videre står det i artikkelen at forbudet vil gjelde fra åpningen 5. september til Statens vegvesen har hevet sikkerhetsnivået til et akseptabelt nivå. Også Karmøynytt har skrevet om saken som kan leses her. http://www.karmoynytt.no/2013/08/27/forbyr-vogntog-t-forbindelsen/.