NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
I MÅL MED DOKTORGRADEN
Av Per Ole Sivertsen  
03.07.2013
 
På hjemmesiden til Høskolen Stord/Haugesund står det at Bjarne Christian Hagen har forsket på hva som skjer og hvorfor det skjer - når ulmebrann blir til flammebrann. Fredag avla han doktorgraden og NBLF gratulerer.
-
Avhandlingen hans fra Universitetet i Bergen har tittelen: «Onset of smoldering and transition to flaming fire».
 
Ulmebrann utgjør en brannrisiko, dette fordi den er vanskelig å oppdage med røykvarslere og fordi ulmebrann kan utvikle seg til en flammebrann.

Hagen har sett på hvordan materialtetthet, oppvarming og grensebetingelser påvirker antennelsen av ulmebranner, og hvorfor overgangen fra ulmebrann til flammebrann inntreffer. Materialet som er testet, er bomull, som representerer cellulose-baserte materialer, som ofte er utsatt for ulming.

Resultatene viser at økt materialtetthet gir lavere antennelsestemperatur for bomull. Ved å øke tettheten fra 40 til 100 kg/m³, reduseres antennelsestemperaturen fra 318 °C til 303 °C. Samtidig viser resultatene at sen oppvarming over mange timer, gir en lavere antennelsestemperatur enn rask oppvarming. Bomull som varmes opp over 4-5 timer, har en antennelsestemperatur på ca. 284 °C, mens rask oppvarming over 15 minutter gir en antennelsestemperatur på ca. 303 °C.

Overgangen fra ulmebrann til flammebrann har også blitt undersøkt. Resultatene viser at en fast overflate som reduserer oksygentilgang og opptar varme, tilrettelegger for en overgang fra ulming til flammebrann. Overgangen skjer når ulming og glødende materiale sameksisterer i bomullen.