Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNER I PERSONBILER

Av Per Ole Sivertsen 
11.01.2020
 
I kjølvannet av den omfattende brannen i parkeringshuset på Sola lufthavn, får DSB en rekke henvendelser vedrørende brannsikkerhet i parkeringshus og mer generelt om branner i personbiler. Her er våre svar.
-

Skal evaluere

Når det gjelder brannen på Sola, så gjør DSB en evaluering av hendelsen sammen med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). DSB er brannmyndighet, mens DiBK er byggteknisk myndighet.

–Nå skal vi innhente kunnskap om hva som faktisk har skjedd, slik at vi kan forebygge liknende branner i fremtiden, sier Dag Rune Omland, seksjonssjef for Brann og redning, DSB.

En viktig del av evalueringen vil også være å sanke erfaringer som kan øke kunnskapen hos nødetatene, både når det gjelder forebygging og håndtering.

–Brannvesenet har gjennom brannloven en plikt til å evaluere håndteringen, og deres innspill er svært viktig å få inn, sier Omland.

Hvor ofte brenner det i personbiler?

Siden 2016 har brannvesenene rapportert om totalt 3.260 tilfeller av brann i personbil. Mange tror at elbiler er høyt representert på brannstatistikken, men det er ikke tilfelle.

– I forhold til andelen elbiler på norske veier, så brenner det sjeldnere i elbiler enn i "vanlige" biler som går på fossilt drivstoff. Det er dessuten svært sjelden at det er batteriet som er årsaken til brann i elbil. Det sier Jon Eirik Holst, seksjonssjef for Elsikkerhet, DSB.

DSBs statistikk (BRIS) for perioden 2016 til og med 2019 viser denne følgende tall:

Branner i personbil (2016-2019)

Drivstofftype for bilen/kjøretøyet det startet brann i

Antall oppdrag

Bensin/diesel

2651

Ukjent (ikke definert type kjøretøykategori ved innrapportering)

450

Annet

76

El-bil

60

Hybrid

12

Gass

11

Totalt

3260

 

-

Kommentarer til denne nyheten:
 
05.02.2020, skrevet av Guttorm Liebe
Forventet brann Den 1. januar 2018 (2017?) brant det et parkeringsanlegg i Liverpool. Til sammen 1400 biler brant. Liverpool har et meget stort og godt brannvesen, som ikke maktet å begrense brannen. Jeg plukket fram opplysninger om brannen, men fikk ikke noe særlig ut av artiklene, derfor etter eget hode: Åpenbart for svake bærekonstruksjoner, det vil si for liten brannmotstand. Sannsynligvis noe galt med dimensjoneringen av røykventilasjonen (åpne veggflater). Større røykproduksjon enn forventet. Sprinkleranlegg i garasjeanlegg er så vidt jeg husker dimensjonert for at opp til 3 biler brenner samtidig. Min konklusjon blir at selve betraktningen eller grunnlaget for de branntekniske beregninger/ analyser/ vurderinger er etter hvert blitt feil. Nyere biler har langt større brannenergi og brenner fortere enn eldre biler, det vil si avgir større effekt. Dette har ikke grunnlaget for våre betraktninger enn så lenge tatt hensyn til. Årsaken til den økende energimengden og brannutviklingshastigheten er såre enkel: bilene i dag består av mer plast både innvendig og i skroget enn før. Tiltak som var OK for 20 år tilbake, holder ikke lenger. 50 % manglende veggflater er for lite. (For stor røykproduksjon) Brannmotstand på 30 minutter holder med sikkerhet ikke, kanskje heller ikke 60 minutter (det brenner for lenge). Beregningsgrunnlaget for sprinkleranlegg må skjerpes (kontroll på opp til 3 biler er for lite). Oppfordringen min blir derfor å starte med finne ut hvilken effekt moderne biler gir i brann, og deretter se dette opp mot dagens dimensjoneringsgrunnlag.
12.01.2020, skrevet av Bjarne vikshåland
Interessant. Men savner opplysning som om dette bare gjelder bilen som tok fyr, eller om noen ble påvirket av ytre faktorer (påsatt, eller smitte). Jeg antar at alderen på bilene kan være en faktor og hvor mange biler av de forskjellige kategorier finnes i de ulike aldere?
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann