Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEFKONFERANSEN 2015

Av Per Ole Sivertsen 
03.09.2015
 
Brannsjefkonferansen er i år i Sandefjord med brannsjef Magne Johannessen som vert. Også i år er det et spennende fagprogram med mange gode innlegg. Som vanlig er det ordføreren sammen med brannsjefen som åpner og ønsker velkommen.
-

Statssekretær Gjermund Hagesæter var først ut med et innlegg om «Nye politidistrikt – brannvesenets rolle». De nye politidistriktene skal være på plass fra 1. januar 2016. Det er mange krav til tilstedeværelse og responstider. Kommunene skal være med i endringene som skjer innenfor hvert politidistrikt. Holdninger, kultur og ledelse er viktige faktorer for forbedringer og derfor har prosesser knyttet til disse faktorene mye oppmerksomhet i fremtidens politidistrikt. Nødmeldingstjenesten skal samlokaliseres med sammenfallende geografisk grenser. 110 og 112 skal samlokaliseres i samme bygg. Det skal også legges til rette for at AMK kan flytte innpå et senere tidspunkt. Færre og større brannvesen er også fremtiden og må sees i sammenheng med politidistriktene. Ny utdanningsmodell for brann- og redningstjenesten er under innføring. Grunnutdanningen blir på brannskolen på Tjeldsund og i Harstad (fagskole) mens lederutdanningen (bachelor) ikke er bestemt lokalisert ennå. Det stilles strenge krav til utdanning av deltidspersonell og departementet har bedt DSB om tilbakemelding på status og kommuner som ikke har gjennomført eller søkt om plass vil bli særskilt fulgt opp av DSB.

Utstillerne fikk tid til å presentere seg før pause og fotografering.

Neste ut var Jorodd Asphjell som er medlem i justiskomiteen. Han hadde som tema «Samhandling nødetatene». Det er mange etater som gjør mye hver for seg – men hvordan man skal få alle aktørene til å samhandle er utfordringen. Det er mange paralleller med fotballtrening og hvordan man får til samhandling. Brann- og redningsetatene må selv sørge for å løfte seg opp i det kommunale og lokale systemet for å komme på banen i forbindelse med kommunal krisehåndtering. Beredskapen er god hver for seg, men det handler om å ha god utdannelse og en del felles utdannelse på områder hvor det er behov for felles handling. Gode øvelsesfasiliteter er viktig for god samhandling. Samarbeid mellom brannvesene er et virkemiddel for å få til bedre branntjeneste for utnyttelse av kunnskap, kompetanse ressurser og ledelse. Videre arbeid med brannstudien er spennende og vil gi føringer hvordan fremtiden blir for brann- og redningstjenesten i landet.

Før lunsj holdt sjef for krigsskolen Ingrid Margrethe Gjerde et innlegg om «Ledelse i krevende og risikofylte situasjoner». Ingen hendelser er like og det påvirker ledelsen av innsatser og operasjoner. Man må kunne være leder i vanskelige situasjoner og hendelser og også mannskapene må være opplært og forberedt til å takle dem. For å lykkes best med ledelse så kreves det analyse og planlegging og ikke minst trening, trening trening…. Situasjon, ordre, utførelse, oppdrag, administrasjon og forsyning og til slutt ledelse og samband er innhold i en 5-punktsordre. Et slikt standard oppsett og innhold sitter og i hodet og fungerer i mange ulike situasjoner – fra de krevende til de helt enkle. Det første situasjonsbildet stemmer sjelden og ledelsen må håndtere nye situasjonsbilder. Det er utfordrende å lede og motivere mellom «slagene». Det er tre forhold som vektlegges på krigskolen for å få gode ledere og det er fagkompetanse, sosial kompetanse og selvkompetanse. Kjerneverdier for gode ledere er respekt, ansvar og mot.

Lunsj

Etter lunsj var det fylkesmann i Vestfold Erling Lae og fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser som snakket om «Fylkesmannens rolle mot kommuner og brannvesenet». Erling startet med et litt overordnet blikk. Brannsjefene bør være aktiv deltaker i kommunenes arbeid med ROS-analysene. Når egne ressurser er for små så må man få til samarbeid. For mange er det likegyldig hvor hjelpen kommer fra, bare man får rask og god hjelp. Av og til må noen skjære gjennom for å få til samarbeid. Det må ikke være slik at man har unaturlige grenser og diskusjoner om det er min eller din brann. Rask og riktig informasjon er viktig at kommunene kommer med i forbindelse med hendelser. Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes beredskapsarbeid. Rådmenn må ta brannsjefen med på kommunal og regional ROS-analyse.

Så var det avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen fra DSB som holdt et innlegg om «Kunnskapsstyrte brann- og redningsvesen».  Nå er det viktig å følge med i svingene for mye skal skje og brannsjefene må involvere seg. Målene i stortingsmelding 35 står fast. Pilotprosjekt om større brannvesen er viktig før å høste erfaringer for videre behandling. Samlokalisering av nødsentralene og andre endringer vil også føre til regelverksendringer. Sentrale fokusområder lederskap og sterke fagmiljøer basert på et kunnskapsbasert brann- og redningsvesen. Plangrunnlag er levert til departementet når det gjelder etablering av ny fagskole. Mange tog går og vi fikk invitasjon til å delta i diskusjoner og prosesser.

Pause

Administrerende direktør i Jotun Morten Fon fortsatte etter pausen med «Ledelse, og merkevarebygging – innspill fra næringslivet».  En stor del at suksessen er mot og mennesker. Det satses og bygges på pingvinkultur fordi pingvin er i logoen til Jotun. Det er viktig med korte buskap til bruk som visjon, strategi og mål for at menneskene i organisasjon skal huske dem. Lange og mange ord husker ingen og er bortkastet. Jotun bruker ikke budsjett men har mål for driften.

Til slutt var det leder av NBLF Nils Erik Haagenrud som avrundet med «Brannvesenets forventninger til DSB». I Danmark er antall brannvesen redusert til 20 fra årsskiftet. Avstandene i Danmark er korte i forhold til Norge og lange avstander og store regioner gir noen driftsmessige utfordringer. Brannvesenet er den viktigste og største beredskapsressursen i kommunen. Brannvesenet får for liten oppmerksomhet fra myndighetene. Mange positive effekter med større enheter, men utfordringen er idealismen og engasjement kan bli vanskelig å opprettholde.

Slutt for dagen

Direktør Roar Johansen fra Norges brannskole åpnet dag 2 med «Nytt fra brannskolen». Skolen driver med mange forskjellige kurs. Det er lovpålagte kurs i hht. dimensjoneringsforskriften, salg av kurs, videregående opplæring for feierne og bachelor studier sammen med høgskolene i Harstad og Narvik. Skolen er forberedt på endring av regelverket. Brannskolen trenger bevilgninger til å kunne starte opp med etablering av ny brannskole. Vi trenger et stort nasjonalt anlegg for øvelser.

Neste ut var avdelingsleder Anders Blakseth med «Omstrukturering av brann- og redningsvesenet».  Kommunal styring og kontroll – er det rett og fornuftig? Lokale politikere og partier er lite opptatt av brannvesen – i alle fall hvis en leser partiprogrammene og hører på valgdebatter. Ny forbyggendeforskrift kommer snart og kanskje må dimensjoneringsforskriften også fornyes. Alle kan ikke drive med alt så kanskje kan man se på oppgaver innenfor politidistriktene som sammenfaller med 110-regionene. Det skal avholdes innspillkonferanser om kommunal styring og kontroll. Det er mange føringer for oppdraget DSB har fått fra departementet. Gode rutiner gir kvalitetsforbedring. Det blir mye dugnad så det er bare å brette opp ermene å delta så godt man kan.

Siste på fagprogrammet før brannsjefens time var PST-sjef Benedicte Bjørnland som snakket om «Trusselbildet med vekt på ekstremismesituasjonen». Det er en økt terrortrussel mot mål i Norge. Det ble gitt er grundig gjennomgang av hvordan trusselen fungerer og utfordringer vi står ovenfor. Til tross for økt trusselbilde er Norge et trygt land.

Slutt og takk for to innholdsrike dager.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann