Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LOKALISERING AV LÆRESTED I FORBINDELSE MED NY UTDANNINGSMODELL

Av Per Ole Sivertsen 
25.03.2015
 
NBLF har sendt en brev til Justis- og beredskapsdepartementet med kopi til DSB hvor vi uttrykker bekymring når det gjelder lokalisering av lærested i forbindelse med ny utdanningsmodell for branntjenesten.
-
Her er hele innholdet:
 

Norsk brannbefals landsforbund er bekymret og frykter at distriktspolitiske hensyn blir mer vektlagt enn andre hensyn som burde være mere tungtveiende.

 

Bakgrunnen for bekymringen er oppslag i noen aviser om at det er besluttet å legge lærestedet for ny utdanningsmodell for branntjenesten til Norges brannskole på Fjelldal i Tjeldsund. Dagens utdanning har vært der i ganske mange år og det bør vurderes om erfaringene gjennom disse årene er gode nok til å legge en 2-årig offentlig fagskole dit. Hensyn til stabile lærekrefter, gode læremidler, beliggenhet, studentmiljø, fagmiljø, reisekostnader, bomuligheter, fritidsaktiviteter mm bør absolutt ha betydning for en slik utdanning. Også de sosiale tilbudene som kino, teater, treningssenter, kabel-TV, bredbånd, 4G-mobildekning mm er noe som studentene forventer i langt større grad i sine valg.

 

Norsk brannbefals landsforbund støtter DSB sitt forslag om Trondheim som lærested fordi de ovennevnte hensynene vil mye lettere innfris til det beste for kvaliteten på utdanningen og studentene. Trondheim er lokalisert ideelt, har stort moderne brannvesen, andre brannfaglige miljøer og alt det andre som dagen studenter forventer å ha. Norges brannskole på Fjelldal kan gjerne bestå som brannskole, men da på samme nivå som i dag, og tilby kurs av kortere varighet.

 

Håper lokaliseringen av den nye 2-årige utdanningen for branntjenesten blir vurdert ut i fra det brannfaglige resultatet av utdanningen og ikke lokalisert ut i fra distriktspolitiske hensyn.

 

Et godt stabilt miljø i en allerede etablert skole med nærhet til rette fasiliteter vil gjøre det lettere å rekruttere dyktige lærere og motiverte studenter. Studenten kan gjerne i utdanningen få tilbud om å reise til Fjelldal for å gjennomføre praktiske kurs. Noen slike kurs kan også gjennomføres i f.eks. Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og andre større byer som har øvingsfasiliteter. Alle studentene må uansett gjennom praktiske kurs i brannslokking, røyk- og kjemikaliedykking, kjøreopplæring for utrykningsbevis, redningsteknikker mm så her vil kursbehovet være tilstede uten at vi vet omfanget og varighet.

 

Muligens det er for sent å påvirke beslutningen, men både departementet og direktoratet har i alle fall fått NBLF sitt syn på saken.
-

Kommentarer til denne nyheten:
 
30.03.2015, skrevet av 
Her må jeg si meg helt enig. Det er ikke faglig eller økonomisk forsvarlig og legge utdanningen til dette stede.Fagmiljøet ?????
27.03.2015, skrevet av brannmann OSLO
Det er intet mindre enn en skandale at brannskolen blir der den er. Meget enig i dette brevet. Fagmiljøet, så vel som det pedagogiske miljøet vil lide av dette. Jeg har all respekt for det arbeidet som er nedlagt i Tjeldsund, men tiden er nå moden å knytte brannskolen til et større læringsmiljø. Både for lærekrefter og studenter, men mest av alt for forskning. Norge er et U-land når det kommer til forskning innen brannfaget. Nå er det en gyllen mulighet til å skape noe nytt! Et slagkraftig fagmiljø. Tjelsund bør spisses inn mot å bli et slagkraftig praktisk miljø som kan ta deler av denne utdannelsen. La "læringen" foregå ved et stort anerkjent utdanningsmiljø er min mening. Ja til fornuft, Ja til praksis! Jon
27.03.2015, skrevet av Per Ole Sivertsen
Brevet til departementet var sendt før DSB la ut nyheten.
27.03.2015, skrevet av Per Ole Sivertsen
Det er årelange tilbakemeldinger og diskusjoner i både styret og i andre sammenhenger. Får håpe bekymringene er grunnløse og ønsker lykke til med etableringen av ny utdanningsmodell. Når beslutningen er endelig (noe det kan virke den er) så må vi sammen gjøre det beste ut av det.
27.03.2015, skrevet av Ronny A. Hagen Langfjord
Vi registrerer at NBLF er bekymret for konsekvensen av det vedtaket er gjort for fremtidig utdanning ved å legge fagutdanningen til Tjeldsund. Som medlem lurer vi på hvilken forankring styret har i denne saken. Og hvilken prosess/utredning som er gjennomført i organisasjonen, som igjen har ført til denne konklusjonen. Vi er av den formening at dette brevet er et innslag i en lokaliseringsdebatt hvor beslutningen allerede er tatt. Mye av det NBLF er uttrykker bekymring for er forhold som må forventes å ivaretas i etablering av den nye fagutdanningen. Ronny A. Hagen Langfjord Ivar Hogstad Bård Inge Larsen
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann