Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

STØRRE FRIHET OG MER ANSVAR TIL BRANNVESENET

Av Per Ole Sivertsen 
27.11.2014
 
DSB foreslår at kommunene får større ansvar for å vurdere risiko og sårbarhet som grunnlag for det brannforebyggende arbeidet. Det skal bidra til mer effektivt bruk av ressursene og færre branner.
-

Forslaget til ny forskrift om brannforebygging innebærer at kommunene skal gjøre en lokal vurdering av risiko og sårbarhet, planlegge og gjennomføre egnede tiltak og evaluere effektene. Kommunene skal også kartlegge utsatte grupper som har en særlig risiko for å omkomme eller bli skadet i brann.

 – Det er den enkelte kommune ved brann- og redningsvesenet som har best forutsetninger for å vurdere risikoen lokalt og iverksette forebyggende tiltak som virker, sier avdelingsleder Anders L. Blakseth i DSB.

Han understreker at med den økte friheten for kommunene følger også en forventning om at de etablerer og dokumenterer et godt system for vurdering og håndtering av risikoen. Gjeldene forskrift viderefører i stor grad de frekvenskravene for tilsyn som ble innført i 1990.

– Kravet om tilsyn etter faste frekvenser har ført til at de samme objektene har fått tilsyn hvert år, uavhengig av den reelle brannrisikoen. Med den nye ordningen legger vi til rette for tilsyn, informasjon og andre forebyggende tiltak der risikoen er høyest. Det vil bli en mer målrettet og effektiv måte å forebygge branner på enn tidligere, sier Blakseth.

>> Forskrift om brannforebygging sendes nå på høring.

-

Kommentarer til denne nyheten:
 
01.12.2014, skrevet av Steinar Frøiland
Det var på tide at DSB trekker praksis med pålagt tilsyn etter gitte kriterier. Dette har i alle år, etter at vi fikk Internkontroll forskriften, vært et brudd med lover og forskrifter. Nå blir det endelig fornuftig. Bra jobbet Anders.
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann