Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

TIL MINNE OM EGIL ØVERLAND 1949 - 2013

Av Guttorm Liebe 
07.09.2013
 
Nok en markant skikkelse i norsk brannvern gått bort. Egil tilegnet så å si hele sitt arbeidsliv til brannvesenet, var medlem av styret i NBLF i 15 år, og gjennomførte en av de virkelig store sammenslåinger av brannvesen i Norge, - Brannvesenet Sør Rogaland IKS i 2003 -04.
-

Egil Øverland

Det var med sorg vi den 3. september 2013 mottok meldingen om at tidligere brannsjef Egil Øverland døde under en ferie i Hellas i forbindelse med en fallulykke.

Egil ble ansatt som branningeniør - Stavanger brannvesen 1. juli 1975, og fortsatte der, klatret i gradene via overingeniør, sjefsingeniør og tiltrådte som varabrannsjef i 1. august 1984.

Han ble brannsjef Stavanger brannvesen fra 1. juli 1991 fram til 31. desember 2003 og fortsatte som brannsjef i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS da det ble etablert fra 1.januar 2004. Han gikk av med pensjon fra denne stillingen den 30. juni 2011.

Egil gjennomførte med andre ord en av de mest omfattende sammenslåinger av brannvesen i Norge. En liten bragd i seg selv.

I utgangspunktet var han sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole, Trondheim fra kjemilinjen. Han var tilfreds med at dette utdanningsvalget gjorde det mulig med en livslang karriere i brannvesenet. Før han begynte i Stavanger brannvesen var han ansatt på Havarivernskolen i Haugesund med ansvar for undervisning og opplæring.
Egil var en aktiv brannsjef som fulgte med i utviklingen av brannvesenet, fra det vi i dag vil kalle gamle dager til topp moderne brannvesen med en rivende utvikling innen teknologi og ikke minst kompetansenivået til dagens brannvesen. De siste åra var han deltaker i nettverksgruppa for brann- og redningstjenesten i regi av KS Bedrift.

Egil kom inn i styret i NBLF ved valget i Sandnes 30. mai 1986. Selv ble jeg valgt inn i styret perioden etter, i 1989 og tiltrådte som leder i 1992. Egil var med andre ord en av de med erfaring den gangen. Han gikk ut av styret etter generalforsamlingen i Tromsø 10. juni 2001. Egil var altså medlem av NBLFs styre i 15 år.

I min periode som leder brukte jeg bevisst Egil som en slags opponent. For å være mer nøyaktig, - han tok seg den rollen. Noe jeg satte meget stor pris på. Han hadde funksjonen som den å være kritisk når flertallet var såre enig. Eller sagt på en annen måte, - han hadde rollen å stille de ubehagelige spørsmålene. En leder i en organisasjon har sterkt behov for nettopp en slik funksjon, og han ivaretok den overfor meg i nærmere 10 år. Det var nyttig!

Egil har flere ganger uttalt at den beste brannsjefutdanningen var å være medlem av styret i NBLF. Han ble selvsagt brukt i en rekke komitéer og utvalg, og var et meget aktivt styremedlem som ble satt stor pris på.

I følge ansatte i Stavganger og seinere i Sør Rogaland brannvesen, var Egil Øverland en omsorgsfull og snill leder for sine medarbeidere. Han strakk seg alltid langt for å legge forholdene best mulig til rette for ansatte som er igjennom vanskelig livsfaser. Raushet er annet uttrykk som passer godt til hans personlighet.

Mot slutten av sin yrkeskarriere var Egil vert for brannsjefskonferansen i 2009. Et vellykket og meget vel gjennomført arrangement, som sett fra hans kollegers side var en slags markering av at hans tid i brannvesenet snart tok slutt.

Med Egil Øverland har nok en markant skikkelse i norsk brannvern gått bort, en meget sterk fagmann, som satte sitt preg på NBLF i en halv generasjon og som vi minnes i takknemmelighet.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann