Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

NOK EN BRANN I TUNNEL

Av Guttorm Liebe 
23.08.2013
 
Nok en brann i tunnel er skjedd. Å henvise til utbygging av Nødnett som økning i brannsikkerheten, er en avsporing fra hva dette egentlig dreier seg om, - forebyggende tiltak og forståelse for brann som fenomén.
-

Nok en brann i tunnel skjedde for et par dager siden. Denne gangen som følge av en kollisjon. En person omkom, i en av de involverte bilene i kollisjonen. Dette scenariet er nøyaktig det samme som Vegvesenet feide til side da de begynte å isolere tunnelene innvendig med brennbar isolasjon i begynnelsen av ’80-tallet. De henviste til sin sannsynlighetsstatistikk som viste at kollisjon i tunnel med påfølgende brann var så lite sannsynlig at det var så usannsynlig at det ikke skulle tas hensyn til. I følge Statens Vegvesen i Sør-Trøndelag var den aktuelle tunnelen i utgangspunktet bygd med god brannsikkerhet, - men det er ikke alle tunneler som er det.

 

Avsporing

Reduksjon av brannrisikoen eller økning i brannsikkerheten i norske tunneler skapes ikke med innføring av NØDNETT. NØDNETT er vel og bra, men å trekke fram dette som bedring av brannsikekrheten, slik Justisdepartementet gjør i denne pressmeldingen, er en ren avsporing: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/aktuelt/taler_og_artikler/ministeren/taler-og-artikler-av-grete-faremo/2013/nodnett-gir-bedre-tunnelsikkerhet.html?id=733814

 

NØDNETT vil uomtvistelig bedre radiosambandet for nødetatene over det ganske land. Men det viktigste og vårt fagmiljø har kjempet for i ”alle” år (siden begynnelsen av ’80-tallet) er forebyggende tiltak, slik som:

·         separate tunnelløp for hver kjøreretning

·         tilstrekkelig dimensjonert ventilasjon

·         rømningsveger og - tunneler

·         god belysning og ledesystem

·         sprinkling, - og ikke minst

·         fjerning eller tildekking av brennbar isolasjon

 

Det er også en dreining fra hva som er sakens kjerne å vektlegge manglende utstyr for slokkemannskapene. Det er først og fremst de nevnte forbyggende tiltak som er viktige, - inkludert at riktig dimensjoner og fungerende røykventilasjon øker brannmannskapenes innsatsmulighet (så røykfri inntrengning som mulig).

 

Manglende fagkunnskap

Sjefsforsker Ragnar Wighus ved NBL er inne på noe vesentlig i denne artikkelen: http://www.nrk.no/trondelag/onsker-egen-brannutdanning-ved-ntnu-1.11190490

 

Han peker på noe av det aller mest sentrale og viktige. Fagkompetansen finnes faktisk i dag, men vi er ikke gode nok til å få den fram til lokale brannvesen og byggebransjen. Våre nasjonale brannsikkerhetsorgan må inneha den fagkompetanse som finnes. I praksis vil det si å begynne å ansette fagfolk framfor forvaltere av lovverk. DSBs rungende taushet i denne aktuelle diskusjonen er en ganske talende indikasjon på behovet for nettopp dette.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann